Jak naložit s odpadem? Obyvatelům Uherského Hradiště poradí komiks

Zdroj fotografií: Pixabay, město Uherské Hradiště

Zásady zacházení s odpady se v Uherském Hradišti rozhodli vštípit svým občanům hravou formou. Komiksovou kampaní se sympatickou postavičkou, která se o užitečné informace ráda podělí.

Kreslené děvče, jehož autorkou je studentka UMPRUM Uherské Hradiště Jana Zháňalová, upozorňuje veřejnost na zásady a novinky týkající se vyhazování a třídění odpadu. Radí, jak naložit s kovovým odpadem, upozorňuje na černé skládky nebo připomíná nutnost sešlapávat PET lahve a rozkládat krabice před jejich vyhozením.

Cílem kampaně je pravidelná osvěta vedoucí ke snížení směsného komunálního odpadu. „Je důležité stále připomínat, co kam patří. Občané odpad třídí, ale ne vždy úplně správně,“ shrnul místostarosta Uherského Hradiště Čestmír Bouda. Zastupitelé se přitom snaží třídění odpadu obyvatelům maximálně usnadnit – nedávno například nechali napříč celým městem rozmístit nádoby na použité oleje a tuky z domácností.

Autor článku

Adéla Svobodová