Protože den bude takový, jaký si ho uděláte.

Ve stáří je důležitý zážitek vlastní užitečnosti, smysluplnosti a existence, říká ředitel Domova Sue Ryder Matěj Lejsal

8 minut radosti
Ředitel Sue Ryder Matěj Lejsal. Foto: Sue Ryder

Seniorům a jejich rodinám pomáhá k důstojnému stáří a naplněnému prožití sklonku života. Domov Sue Ryder vznikl v roce 1998 a od té doby poskytuje lidem naději, duchovní péči a sebehodnotu. O stáří jsme si promluvili s ředitelem domova Matějem Lejsalem.

Co znamená důstojné stáří?

Před nějakou dobou se na podobnou otázku ptali stárnoucích lidí v Evropě. Ukazuje se, že pocit vlastní důstojnosti ve stáří pomáhá naplnit několik věcí. Je důležité, aby člověk zůstal v očích druhých jedinečný, aby tak nějak zůstal tím, kým se v životě stal. Zkrátka zůstává otcem či matkou, přestože se narodila vnoučata či pravnoučata. Zůstává ševcem, technikem, učitelem a muzikantem, přestože je v penzi. Patří mezi skauty či sokoly, ač možná nechodí na valné hromady.

Dále je nesmírně důležité, aby se člověk nemusel vzdát životních hodnot a principů, aby se nemusel sám za sebe stydět, aby ho okolí či systém nenutily chovat se v rozporu s jeho přesvědčením – žádat o dávky, když chce být nezávislý a využít úspory, dělat věci tajně, protože mu je pečující zakazují jako nezdravé či nevhodné s ohledem na věk. Většina lidí se nechce stát břemenem pro své blízké. A důležitý je zážitek vlastní užitečnosti, smysluplnosti existence.

Důstojné stáří si zaslouží každý z nás. Foto: Sue Ryder

V čem podle vás osobně tkví krása stáří?

Před delší dobou jsme v Sue Ryder začali systematicky pracovat s biografií klientů. Jde o vyprávění příběhu života, ve kterém člověk sám vybírá události, které považuje za důležité, vysvětluje jejich význam a důsledky. Jde o jedinečné příběhy, protože stejné historické události – například rok 1968, měly pro různé lidi zcela různé důsledky a souvislosti. V něčem je to podobné jako projekt Paměť národa. Uvědomuji si tak znovu a znovu lidskou jedinečnost a odolnost člověka v nejrůznějších životních zkouškách. A čerpám naději, že i věci, které jsem v životě udělal špatně, mohou v běhu života mít svůj smysl a přínos a já ho budu mít příležitost pochopit, odpustit druhým a snad i sobě.

Každý se může zasadit o příjemnější stáří ostatních. Jak můžeme starším lidem ukázat úctu a respekt?

Napadají mě tři doporučení. Většina z nich vyžaduje odvahu a rozhodnutí, často to nejde samo. Ale stojí za vynaložené úsilí.

  1. Nepřemýšlet o stárnoucích jako o těch druhých, jde o nás. Já sám jsem ten stárnoucí. Mohu se ptát sám sebe, z čeho čerpám naději, že mé stáří bude důstojné.
  2. Mít odvahu sdílet své myšlenky, obavy, naděje a představy se svými blízkými. A ptát se jich, vést dialog, ve kterém je možné přemýšlet nahlas a myšlenky sdílet. Je téměř jisté, že se představy a očekávání během života vyvíjejí a mění, tak jako se mění životní zkušenost a okolnosti.
  3. Vnímat jedinečnost každého člověka, při setkání a rozhovoru s ním mu dát najevo respekt, zájem a ocenění. To je možné provést mnoha způsoby. Může se jednat o oslovení titulem, který druhý většinu života používal, požádat jej o pomoc či radu, přizvat jej na setkání a usnadnit mu cestu tam a zpět.
Stáří má pro společnost velký význam. Foto: Sue Ryder

V čem může starším lidem pobyt v domově pomoci?

Myslím, že může pomoci především v situaci, kdy je člověk hodně závislý na podpoře druhých a život doma se pro něho stává příliš obtížným. Důvodů může být celá řada – vyšší podlaží v domě bez výtahu, obavy a strach z osamělosti a izolovanosti, potřeba péče, do které se musí zapojit mnoho profesí a služeb. Pro někoho je domov pro seniory spojen s představou vzdát se všeho, co jsem a co je mi blízké. Pro druhého může znamenat svobodu, protože se v bezbariérovém prostředí dostane ven či do restaurace bez pomoci, či jen s minimální pomocí.

Jaké služby Sue Ryder poskytuje?

Poskytujeme službu osobní asistence – kolegové přicházejí ke klientům domů a potřebnou pomoc a péči jim poskytují na místě či v podobě doprovodu. Dále provozujeme domov pro seniory – lidé mají zajištěné ubytování, stravování i potřebnou sociální a ošetřovatelskou péči. Lékař do domova pro seniory dochází jednou týdně. Řada obyvatel domova využívá naši paliativní péči.

Kromě registrovaných služeb poskytujeme ještě poradenství v rámci projektu Neztratit se ve stáří, sdílíme zkušenosti s dalšími organizacemi v oboru, školíme, dáváme prostor pro praxe studentům pomáhajících profesí – medikům, budoucím sestrám, sociálním pracovníkům, pečovatelům a dalším. Funguje u nás multidisciplinární tým, jehož součástí jsou fyzioterapeutky, nutriční terapeutka, psycholožka, kaplanka a lékař.

Senioři mají díky Sue Ryder o zábavu postaráno. Foto: Sue Ryder

Hraje v péči o člověka roli duchovní pomoc?

Takzvaný celostní přístup k člověku pracuje s myšlenkou, že pro kvalitní život je třeba mít uspokojené potřeby ve čtyřech oblastech – biologické, psychologické, sociální a spirituální. K tomuto přístupu se v Sue Ryder hlásíme. Duchovní péče je jednou z forem odpovědí na ony spirituální potřeby, třeba hledání smyslu života a vlastní existence. Zkušenost z paliativní péče a poslední dva roky života v pandemii zdůraznily ještě jednu věc. Duchovní péče hraje významnou roli i mezi pečujícími – jak profesionály, tak rodinami a blízkými klientů. I oni potřebují sytit duchovní potřeby, třeba právě tváří v tvář lidskému utrpení a nemoci.

Stáří je neodmyslitelně spjaté s umíráním. Jakým způsobem lze člověka doprovodit ke klidnému konci?

Především tím, že nabídnete příležitost mluvit o závěru života, připustíte fakt, že život je konečný a pro stárnoucího člověka se smrt stává něčím, co je tak nějak na dohled. Nejde o to hovořit o smrti a plánovat umírání. Je potřeba vědět, co je pro druhého člověka v životě podstatné. Péče se může v mnoha věcech přizpůsobit tomu, co člověk považuje za důležité, pokud to pečující vědí. Pro někoho je to každý další den života i za cenu nepohodlí spojeného s léčbou, pro druhého je to klidný čas strávený s blízkými doma, ne v nemocnici. Významnou oporou je v tomto ohledu dostupnost paliativní péče.

Máte k dobru zajímavou příhodu z vašeho domova?

Rád dávám k dobrému část nechtěně zaslechnutého rozhovoru od vedlejšího stolu v restauraci Sue Ryder: „Tak holky, zítra výlet nemůžu, chystám oslavu. Dcera slaví sedmdesátiny!“ Ale to je možná spíš příhoda spojená s duševním mládím. Přeji všem důstojné stárnutí.

Zaměstnanci Sue Ryder pomáhají seniorům šťastně dožít jejich život. Foto: Sue Ryder

Medailonek

Matěj Lejsal je ředitelem Domova Sue Ryder. Působí také na katedře řízení a supervize na Fakultě humanitárních studií Univerzity Karlovy. Zde se zaměřuje na témata sociálního zabezpečení, ekonomie a personálního managementu. Lejsal je zapojen do expertních skupin Magistrátu hl. m. Prahy v oblasti sociálních služeb, je předsedou Komise Rady hl. m. Prahy pro důstojné stárnutí.

Zdroj: Autorský článek Venduly Čermákové

Související články

Zaručeně zlepší den

Papež František přináší revoluci mezi katolíky. Církev by podle něj mohla žehnat homosexuálům

Ve vesmíru možná existuje další oceán, zjistili vědci

Umělec vstal díky výstavě z mrtvých. Umělá inteligence oživila jeho hlas

Práce z domova má výrazný ekologický přínos, ukazuje studie

Inspirativní rozhovor

České myšlení se mění, lidé řeší udržitelnost – a to je dobře, říká Cyril Klepek z digitálního odpadového tržitě Cyrkl

České myšlení se mění, lidé řeší udržitelnost – a to je dobře, říká Cyril Klepek z digitálního odpadového tržitě Cyrkl

Digitální odpadové tržiště pomohlo prodat střešní krytinu, celý most nebo 50 tun pomerančových slupek. Pokud tento projekt ještě neznáte, přečtěte si o něm rozhovor přímo se zakladatelem.

Pozitivní kniha

Inspirace z knihovny: Jóga pro holky ze Západu je barevným průvodcem na cestě k ženskému zdraví

Inspirace z knihovny: Jóga pro holky ze Západu je barevným průvodcem na cestě k ženskému zdraví

Jak se mít ráda? Jak o sebe prostřednictvím jógy pečovat? A jak sladit svou praxi s ženským cyklem?…