V Česku roste síť expertů na podnikání. Pomáhají firmám růst

Pixabay

Experti z oblasti podnikání se sdružují pomocí Jihomoravského inovačního centra v programu Platinn. Mohou sdílet své zkušenosti a pomoci tak malým a středním podnikům uspět. Odborníci pomáhají vyřešit různé problémy – třeba expanzi na zahraniční trhy, personální změny, financování, efektivitu nebo řízení společnosti. Do projektu se zatím zapojily čtyři kraje – Jihomoravský, Liberecký, Zlínský a Ústecký.

„V současnosti máme navázány čtyři spolupráce expertů s vedením firem. Jde o podniky zabývající se strojírenstvím a ICT službami. V jednom z případů, kde se expert s majiteli sešel už několikrát, je vidět velmi pozitivní posun. Nastavili efektivnější způsob vedení svých zaměstnanců,“  zhodnotil spolupráci ředitel podnikatelského inkubátoru Lipo.ink Philipp Roden z Libereckého kraje.

Zatím padesát expertů pomáhá podnikům vyřešit naléhavé výzvy. Skrze konzultace získávají podniky nový pohled na svůj byznys a také konkrétní plán aktivit, které vedou k dalšímu růstu. Jen v Jihomoravském kraji se podařilo podpořit expertními konzultacemi sto podniků. Jihomoravské inovační centrum by do budoucna rádo do programu přivítalo více odborníků. Nyní se jedná o připojení dalších dvou regionů. Projekt vznikl v roce 2014 a inspiroval se švýcarským programem Platinn.

Autor článku

Zuzana Tomášková