Podle studií jsou lidé v jádru laskaví a štědří

Zdroj fotografie: pexels.com

Už dlouhý čas panuje spor nad povahou člověka. Mnozí filozofové, biologové i vědci se dlouho přou nad otázkou, zda jsou lidé predisponováni k laskavosti a štědrosti, nebo zda se rodí sobečtí a krutí, a potřebují civilizaci, aby ovládli své nejnižší pudy.

,,Náš sklon k altruismu může být mnohem silnější, než se původně myslelo,” uvedl Leonardo Christov-Moore z Institutu neurověd a lidského chování. Poznatky z posledních dvou studií totiž přinesly zjištění, že lidé se chovají méně sobecky a více altruisticky, než se původně myslelo.

Tyto výsledky byly potvrzeny v první studii na magnetické rezonanci mozku dvaceti osob. Podle ní jsou lidé se silnou odpovědí v oblasti mozku spojenou s vnímáním bolesti a emocí nejštědřejší. Při hře zvané Diktátor, ve které rozdělovali či sdíleli peníze s neznámými, byli tito účastníci ochotni průměrně věnovat až 75 procent z celkové částky.

V druhé studii zkoumali impulzivnost člověka. Došli k závěru, že pokud by byli lidé přirozeně sobečtí, určitý druh neinvazivní magnetické stimulace by na ně zapůsobil tak, že by jednali ještě impulzivněji. To se nestalo. Naopak tito lidé ještě více soucítili s druhými. Druhá studie tedy ukázala na možné cesty, jak zvýšit empatii, která je kritická u lidí, kteří prožili desenzitivizaci v situacích, jako je válka či vězení.

Zdroj: www.goodnewsnetwork.org

Autor článku

Zuzana Tomášková