Protože den bude takový, jaký si ho uděláte.

Koncept age managementu: proč je klíčový v oblasti pracovního trhu?

Slyšeli jste už o age managementu? Pokud ne, čtěte dál. Jedná se totiž o téma, které se týká každého z nás a je důležité pro náš pracovní život. V České republice se tomuto tématu aktivně věnuje stejnojmenná organizace Age Management, která nejnovější poznatky týkající se tohoto původně finského konceptu pravidelně zveřejňuje na svých stránkách.

Jak napovídá překlad tohoto pojmu, jedná se o spojení věku a řízení, konkrétně způsob řízení pracovníků s ohledem na jejich věk, schopnosti a možnosti. Jde o oblast, která se týká jak samotných zaměstnanců, tak i jejich zaměstnavatelů. Ať už jste tedy v jakékoliv pozici, mohou vás informace týkající se age managementu obohatit. Age management je nástroj, který pečuje o naši pracovní schopnost.

Řeší oblasti týkající se různých přístupů, činností a opatření, skrz které je přistupováno k pracujícím osobám s respektem týkajícím se různých životních fází daného jedince. Důležitým faktem je, že se téma age managementu týká všech věkových skupin, které se pracovně realizují. Často je totiž age management mylně spojován pouze se starší populací. Stárnoucí populace je jistě velké a aktuální téma v této oblasti, ale jde o víc.

Ilustrační foto: Pixabay

Proč se zajímat o age management?

Ve společnosti sílí debata týkající se stárnutí populace (a i celkový demografický vývoj tomu nasvědčuje), zejména stárnutí pracovní síly, což ovlivňuje celkovou ekonomiku našeho státu. Vše zkrátka nahrává tomu, že je klíčové se zajímat o to, jak udržet lidi v pracovním procesu a jak můžeme přispět k tomu, abychom se ve své práci cítili dobře a mohli ji vykonávat co nejdéle a nejlépe. K tomu, abychom toho mohli dosáhnout, nám může pomoci péče o pracovní schopnost.

Pojem pracovní schopnost ve vztahu k age managementu

Jedním z klíčových aspektů age managementu je pracovní schopnost. Péče o ni je důležitá nejenom z naší strany, ale i ze strany zaměstnavatelů, neboť přináší výhody pro obě strany. Dobrá pracovní schopnost přináší vyšší efektivitu práce, spokojenost pracovníků a zmenšuje fluktuaci zaměstnanců.

Pracovní schopnost v sobě ukrývá individuální a pracovní faktory, které jsou zásadní pro přístup člověka k jeho pracovnímu životu. Zahrnuje určitou potřebu zachování rovnováhy mezi zdroji pracovníka, které může nabídnout, a pracovními požadavky. Aby bylo dosaženo co nejlepší pracovní schopnosti, měly by tyto oblasti být v souladu.

Trocha čísel: úrovně age managementu

Roli age managementu lze rozlišit na 3 různých úrovních:

 • Individuální

Jedná se o práci s tímto nástrojem na úrovni jednotlivce. Zahrnuje péči o vlastní zaměstnatelnost, s tím souvisí i snaha o jeho udržení či obnovu. Dále je také důležité věnovat pozornost výhledům do budoucna a počítat i s pracovním nasazením ve vyšším věku, a tomu pak přizpůsobit péči sama o sebe.

 • Organizační

Organizační úroveň již sahá do oblasti firem a organizací, které by samy o sobě měly mít snahu přizpůsobit pracovníka potřebám podniku a zvyšovat produktivitu práce. K tomu je potřeba vědět, jakých nástrojů a přístupů lze v tomto případě využít. Důvodem je současné velké množství starších pracovníků na trhu práce, a do budoucna toto číslo jenom poroste. Zaměstnavatelé by se měli zajímat o své pracovníky a pečovat o ně.

 • Národní/regionální

Důležité je šířit veřejný zájem o podporu starších pracovníků. Jako pomoc se nabízí například snaha o sladění nabídky a poptávky na trhu práce, zájem o důchodovou, sociální a vzdělávací politiku a tlak na veřejné činitele s rozvíjením debaty na toto aktuální téma.

8 pilířů age managementu

Závěrem lze říci, že je age management velice aktuální téma, o kterém by se dalo napsat spousta věcí a nelze je všechny obsáhnout do jednoho článku, ale akcentuje určité hodnoty, na kterých lze stavět. Je jedno, zda jste v roli zaměstnance nebo zaměstnavatele – všichni bychom měli mít snahu a chuť o svou pracovní schopnost pečovat a udržet si ji co nejdéle v dobrém stavu.

8 klíčových pilířů age managementu:

 • Znalost problematiky věku
 • Vstřícný postoj vůči věku
 • Dobrý management, který rozumí individualitě a rozdílnosti
 • Kvalitní a funkční věková strategie
 • Dobrá pracovní schopnost
 • Vysoká úroveň kompetencí
 • Dobrá organizace práce a právního prostředí
 • Spokojený život

Související články

Zaručeně zlepší den

Praha je čtvrtým nejbohatším místem v EU

Google snímá z vesmíru úniky ropy a zemního plynu

V Portugalsku najdete nejlepší pláž světa

Nový test dokáže odhalit rakovinu prsu za pět sekund pomocí slin

Inspirativní rozhovor

České myšlení se mění, lidé řeší udržitelnost – a to je dobře, říká Cyril Klepek z digitálního odpadového tržitě Cyrkl

České myšlení se mění, lidé řeší udržitelnost – a to je dobře, říká Cyril Klepek z digitálního odpadového tržitě Cyrkl

Digitální odpadové tržiště pomohlo prodat střešní krytinu, celý most nebo 50 tun pomerančových slupek. Pokud tento projekt ještě neznáte, přečtěte si o něm rozhovor přímo se zakladatelem.

Pozitivní kniha

Inspirace z knihovny: Vzdát můžeš zítra. Richard Štěpánek ve své knize povzbuzuje k životu

Inspirace z knihovny: Vzdát můžeš zítra. Richard Štěpánek ve své knize povzbuzuje k životu

Vždycky je pro co žít. Touto větou by se dal shrnout obsah knihy Vzdát můžeš zítra, kterou napsal…