Živá knihovna skrze reálné příběhy odstraňuje předsudky ve společnosti

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Předsudkům a stereotypům se nejlépe čelí vlastní zkušeností, která člověku otevře oči. Tuto zkušenost mohou zprostředkovat například skutečné příběhy lidí prostřednictvím otevřeného dialogu. Přesně to umožňuje projekt Živá knihovna.

Název Živá knihovna není náhodný, projekt totiž pracuje s podobnými pojmy jako skutečná knihovna. V roli čtenářů vystupují zájemci z řad veřejnosti, kteří si mohou půjčit knihu dle vlastního výběru – kniha je však v tomto případě živá a zastoupená osobou se zajímavým příběhem, který chce skrze „čtení“ zprostředkovat.

V roli knihy figurují nejčastěji lidé, kteří jsou součástí nějaké menšiny. Jde například o lidi s drogovou minulostí, bez domova, s menšinovou sexuální orientací, různého etnického původu nebo náboženského vyznání.

Projekt je výjimečný právě tím, že nabízí otevřený dialog a prostor pro přímou konfrontaci vlastních postojů s realitou. Živá knihovna umožňuje setkání s osobami, s nimiž by lidé za běžných okolností neměli možnost nebo ani nechtěli mluvit. Tato metoda je založená na osobní zkušenosti, čímž napomáhá bořit společenské předsudky.

Myšlenka projektu pochází ze zahraničí, kde byla poprvé realizována v roce 2000 během hudebního festivalu Roskilde. Od té doby se rozšířila do mnoha zemí, kde ji místní organizace různě modifikují, ale udržují základní ideu a heslo Nesuď knihu podle obalu.

Autor článku

Kristýna Motlová