Olomoučtí senioři mohou využívat nové poradenské místo

Zdroj fotografie: Pixabay

Senioři v Olomouci se mají kam obrátit pro radu. Od poloviny června začalo fungovat v prostorách městského klubu nové poradenské místo. Každý pátek v čase od 9 do 12 hodin jim je k dispozici pracovník sociálních věcí magistrátu či poradenská služba Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska.

Senioři mohou využít nejenom informace od pověřeného pracovníka, ale i z volně dostupného počítače s připojením na internet. Představitelé města také do budoucna předpokládají, že by místo mohlo být využíváno pro přednášky a další vzdělávací akce určené pro seniory.

„Po určité době provedeme vyhodnocení toho, jaké nabídky, které infocentrum OLsen chce poskytovat, senioři nejvíce využívají. Podle toho upravíme zaměření jeho činnosti tak, aby s touto službou byli senioři co nejvíce spokojeni,“ uvedl k budoucímu směřování poradenského místa vedoucí odboru sociálních věcí Michal Majer. Poradenské místo je seniorům k dispozici v prostorách městského klubu volnočasových aktivit na adrese Javoříčská 2.

Autor článku

Zuzana Tomášková