Místo skládky rybník. V Praze vybudovali novou nádrž Lipiny

Zdroj fotografie: praha.eu

Místo zanedbaného topolovo-akátového porostu se skládkou vznikl v centru Modřan nový rybník. Podle původního názvu území, který je v mapách zaznamenán už od roku 1840, dostal jméno Lipiny. V rámci stavby byl na povrch vyveden zatrubněný Libušský potok, který nyní přes několik průtočných tůní nový rybník napájí.

„Rybník zlepší místní mikroklima a stane se i vítaným rekreačním prvkem pro obyvatele okolních sídlišť,“ říká radní hlavního města Jana Plamínková. Rybník bude těšit nejen obyvatele této části Modřan, ale bude také zajímavým a novým biotopem pro řadu živočichů a vodních rostlin. I z tohoto důvodu bylo na dně rybníka ponecháno několik pařezů v zátopě pokácených stromů, které budou úkrytem pro ryby. Lipiny tak rozšíří přírodně cenné území Modřanské rokle, která na rybník bezprostředně navazuje.

Plocha rybníku bude při plné hladině pět tisíc metrů čtverečních, čímž se řadí mezi největší nově budované vodní plochy v Praze. Během podzimu bude zatravněno okolí nádrže a vysazeny mokřadní rostliny tak, aby se rybník co nejdříve začlenil do okolní krajiny. Na jaro 2019 je připravena dosadba stromů podél hrany rybníka. Vysázeny budou především stromy vázané na blízkost vody – jilmy, olše, duby letní a javory.

Autor článku

Anna Silná