Protože den bude takový, jaký si ho uděláte.

Místo skládky rybník. V Praze vybudovali novou nádrž Lipiny

Zdroj fotografie: praha.eu

Místo zanedbaného topolovo-akátového porostu se skládkou vznikl v centru Modřan nový rybník. Podle původního názvu území, který je v mapách zaznamenán už od roku 1840, dostal jméno Lipiny. V rámci stavby byl na povrch vyveden zatrubněný Libušský potok, který nyní přes několik průtočných tůní nový rybník napájí.

„Rybník zlepší místní mikroklima a stane se i vítaným rekreačním prvkem pro obyvatele okolních sídlišť,“ říká radní hlavního města Jana Plamínková. Rybník bude těšit nejen obyvatele této části Modřan, ale bude také zajímavým a novým biotopem pro řadu živočichů a vodních rostlin. I z tohoto důvodu bylo na dně rybníka ponecháno několik pařezů v zátopě pokácených stromů, které budou úkrytem pro ryby. Lipiny tak rozšíří přírodně cenné území Modřanské rokle, která na rybník bezprostředně navazuje.

Plocha rybníku bude při plné hladině pět tisíc metrů čtverečních, čímž se řadí mezi největší nově budované vodní plochy v Praze. Během podzimu bude zatravněno okolí nádrže a vysazeny mokřadní rostliny tak, aby se rybník co nejdříve začlenil do okolní krajiny. Na jaro 2019 je připravena dosadba stromů podél hrany rybníka. Vysázeny budou především stromy vázané na blízkost vody – jilmy, olše, duby letní a javory.

Související články

Zaručeně zlepší den

Větrný park vyrobí proud pro miliony lidí

Jak se snadněji učit? Vědci objevili efektivní metodu

Jaká kariéra je ta pravá ořechová? Poradce může nasměrovat mladé lidi k povolání snů

Ať jsou naše děti zdravé. Známe jednoduché kroky ke snížení znečištění ovzduší ve školách

Inspirativní rozhovor

Dostala jsem druhou šanci žít. To je síla, která mě žene dál, říká dobrovolnice Monika Benešová

Dostala jsem druhou šanci žít. To je síla, která mě žene dál, říká dobrovolnice Monika Benešová

Přečtěte si rozhovor s Monikou Benešovou, která si díky odhodlání pomáhat druhým vysloužila ocenění Laskavec. Povídali jsme si o její cestě na Pacifické hřebenovce, o knize, kterou napsala i o tom, kde všude pomáhá jako dobrovolnice.

Pozitivní kniha

Inspirace z knihovny: Jak se z obyčejného člověka stane vlivná osobnost? Steve Jobs motivuje ostatní

Inspirace z knihovny: Jak se z obyčejného člověka stane vlivná osobnost? Steve Jobs motivuje ostatní

Steve Jobs byl jako každý z nás. Člověk z masa a kostí. Co konkrétně jej odlišilo? Díky čemu uspěl?…