Lidé bez domova využívají mobilní buňky pořád víc

Ilustrační fotografie. Zdroj: Dollar Photo Club

V Otrokovicích na Zlínsku se využití zařízení pro lidi bez domova zvyšuje. Od založení v roce 2011 se využití ztrojnásobilo. Lidé bez domova mohou v mobilních buňkách strávit noc od listopadu do března a využít možnosti mobilního záchodu či polévky zdarma.

Již čtvrtou zimu mohou lidé bez domova v Otrokovicích využívat mobilních buněk k přečkání nejchladnějšího období. „V případě tuhých mrazů mají klienti možnost na začátku večerního provozu obdržet zdarma teplou polévku. Letos jsme vydali téměř tisíc porcí polévek,“ uvedla vedoucí sociálního odboru Květoslava Horáková.

Zvyšující se zájem o tato zařízení potvrzuje i fakt, že od založení se počet využití ztrojnásobil. Zatímco v zimní sezóně roku 2011 se jednalo o 441 noclehů, v zimě roku 2014 se čísla vyhoupla na 1194 noclehů. „Mobilní buňky jsou formou nezbytné pomoci, jež je poskytovaná lidem bez domova, kteří nevyužívají žádné jiné sociální služby – jako například azylového domu či noclehárny. Neposkytnutí okamžité pomoci a přístřeší v zimních měsících by ohrozilo jejich život nebo zdraví,“ dodala Květoslava Horáková.

Buňky každoročně fungují od listopadu do března dvanáct hodin denně. V provozní době je v zařízení spolu s lidmi bez domova i zaměstnanec Charity sv. Anežky Otrokovice, jenž dohlíží na bezproblémový chod poskytovaných služeb. Kromě polévky a ubytování mohou klienti využít také mobilní toalety.

Zdroj: zlinsko.regiony24.cz

Autor článku

Barbora Jahodová