Hostivařská škola vytváří most mezi generacemi

Tvrzení, že je základní škola jen pro děti, vyvrací hostivařská základní umělecká škola. Její vedení se totiž rozhodlo jako první v republice letos otevřít umělecké obory i pro seniory. O tom, že zájem aktivních seniorů předčil očekávání, svědčí velmi rychlé naplnění kapacity 120 zájemci.

Hostivařská základní umělecká škola otevřela pro zájemce z řad seniorů různé umělecké obory. Vybírat si mohou mezi hrou na hudební nástroje, tancem, herectvím nebo například výtvarnými obory. Zájem vyzrálých studentů předčil očekávání vedení školy a zápis musel být kvůli naplnění kapacity ukončen.

Tato základní umělecká škola je první v republice, která otevřela své brány i studentům v pokročilém věku. Učitelé i žáci se shodují na tom, že jejich spolupráce obohacuje obě strany.

Věkový průměr žáků je 68 let a najdou se mezi nimi jak lidé, kteří se uměleckým oborům dříve věnovali, tak ti, kteří začínají od nuly a chtějí se naučit tančit nebo hrát na oblíbený hudební nástroj. Školné je plně hrazeno obcí, někteří senioři by však byli ochotni si za možnost navštěvovat podobné umělecké kurzy zaplatit. Hostivařská škola je příkladem pro ostatní školská zařízení, že škola může propojovat generace.

 

Irena Poláková

Autor článku

Michaela Hýžová