Do krajských nemocnic proudí stovky milionů korun. Investice nezabrzdí ani rostoucí ceny stavebních prací a materiálu

nemocniční pokooj, Zlín
Nemocnice Vsetín. Zdroj fotografií: VW Wachal

V posledních letech rostou investice do nemocnic. Postupně se daří nejvíce zastaralé provozy opravovat nebo úplně nahrazovat. Nemocnice tak snižují nehospodárnost budov, zvyšují kapacity či komfort pro pacienty.  Kraje pro příští rok plánují další navýšení investic. 

Péče o zdravotnická zařízení je důležitou položkou napříč kraji, investice do nich v jejich rozpočtech v letošním roce dosahovaly stamilionových částek. Například Moravskoslezský kraj na letošek vyčlenil 391 milionů korun, v Pardubickém kraji pak do krajských nemocnic a příspěvkových organizací putovalo 373 milionů. „Tento objem budeme dále výrazně navyšovat. Investice do zdravotnictví mají v našem kraji v nejbližších letech vysokou, ne-li nejvyšší prioritu,“ říká Ladislav Valtr, radní Pardubického kraje zodpovědný za zdravotnictví.

Více peněz od krajů vítají i samotní stavbaři. „Kraje jsou v posledních letech v zadávání zakázek aktivnější. Je to jedině dobře, protože některá zařízení opravy skutečně nutně potřebují,“ popisuje Ondřej Wachal, ekonomicko-provozní ředitel firmy VW WACHAL, pro kterou zdravotnické stavby tvoří nemalou část produkce. Loni například dokončila nový pavilon nemocnice ve Zlíně. 

Ve většině krajů objem investic v posledních třech letech roste nebo si udržuje stabilní hladinu. „Trend rostoucích objemů plyne z rostoucích potřeb nemocnic. Nezanedbatelným faktorem, který se na trendu podílí, je však mimořádně rychlý růst cen stavebních prací a materiálů,“ popisuje Hana Brožková, mluvčí Jihočeského kraje.

Autor článku

Michaela Hýžová