Čtyři čeští vědci byli oceněni za mimořádné výsledky svých výzkumů

Letošní cenu si převzali čtyři významní čeští vědci. Zdroj: GA ČR

Ceny Grantové agentury České republiky si letos odnesli čtyři čeští vědci za archeologický výzkum přemyslovských Čech, výzkum biologické rozmanitosti, výzkum temné hmoty genomu a za nové materiály pro pěstování lidských buněk. Získal ji archeolog Jak Klápště, chemik Václav Švorčík, ekolog David Storch a biolog Richard Štefl.

„Jedním z hlavních kritérií pro udělení ceny je originalita, kvalita, význam a mezinárodní ohlas dosažených výsledků. Všechny oceněné projekty taková kritéria naplňují vrchovatě a cenu dostávají vědci, kteří dosáhli excelentních výsledků,“ řekl předseda Grantové agentury ČR Ivan Netuka. Organizace uděluje cenu jednou ročně za mimořádné výzkumné výsledky a oceňuje až čtyři řešitele. Porota při hodnocení nejvíce dbá na novou, objevnou a v nejlepším případě převratnou myšlenku.

Letošní cenu si převzali čtyři lidé. Získal ji archeolog Jan Klápště z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za výzkum zaměřený na poznání středověké společnosti a krajiny českých zemí či také chemik Václav Švorčík z Fakulty chemické technologie VŠCHT za vytvoření nových materiálů s upraveným povrchem, které by mohly najít uplatnění v tkáňovém inženýrství.

Na předávání cen nechyběl ani ekolog David Storch z Centra pro teoretická studia a katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, který si cenu zasloužil za makroekologickou analýzu příčin rozdílů v biologické rozmanitosti na povrchu Země. V neposlední řadě porotu ohromil biolog Richard Štefl z brněnského vědeckého centra CEITEC, jehož porota ocenila za studium vzniku nekódující RNA označované někdy jako temná hmota genomu.

Autor článku

Barbora Čunátová