Zanedbané travnaté plochy Ostravy rozveselí trvalkové záhony

Zdroj fotografie: zdravaova.cz

Skoro šest tisíc metrů čtverečních květinových záhonů letos na podzim ozdobí ostravské ulice. Na zanedbané plochy v celkem osmi městských obvodech vysadí společnost AWT Rekultivace trvalky, traviny a cibuloviny. Cílem je zkrášlit veřejný prostor a dosáhnout toho, aby po třech letech byly trvalkové záhony bezúdržbové.

Trvalky budou lidé potkávat na frekventovaných místech a významných křižovatkách například v Moravské Ostravě a Přívozu, Vítkovicích, Porubě, ale i Staré Bělé. „Takto vysazené plochy by měly být celoročně reprezentativní, v čase se měnící, atraktivní. Vzorem pro tyto výsadby se stal úspěšně fungující německo-švýcarský model, vyvinutý na základě podrobného výzkumu trvalkové směsi s názvem Silbersommer neboli Stříbrné léto,“ řekla Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora pro životní prostředí.

V současnosti probíhá výměna substrátu a výsadba rostlin. Cílem města je vytvořit harmonický celek založený na barevnosti, struktuře a textuře rostlin s atraktivními listy i květy. „Je předpoklad, že plochy osázené smíšenými trvalkovými výsadbami budou po třech letech schopné samostatné existence, bez dalších větších zásahů a nároků na údržbu,“ dodala Šebestová. Od vysazení se o záhony bude až po dobu tří let starat právě společnost AWT Rekultivace.

Autor článku

Eva Krejčí