V Brně vyhlásili program SUWAC. Pomůže zajistit dostupnost vody v šesti krajích

Zdroj fotografie: brno.cz

Především jižní Morava se několik let potýká s vysokými teplotami a suchem. Nově vyhlášený program SUWAC (Sustainability water adaptation climate change) by měl zajistit dostupnost kvalitní vody pro region. Zároveň by měl přispívat k trvale udržitelnému hospodaření s tímto zdrojem a pomoci v boji s klimatickou změnou.

Konkrétním přínosem programu bude zajištění dostupnosti kvalitní vody pro region a jeho obyvatele, zemědělství i průmysl, ochlazování a zvlhčování klimatu nebo retence vody. „V červnu jsme spustili dva nové dotační programy Zeleň střechám a Nachytej dešťovku, které mají pomoci zlepšit klima ve městě. Průběžně také instalujeme chytré vodoměry, které pomáhají s významnými úsporami vody, protože jsou schopny až několikrát denně zaznamenat a přenést informace o spotřebě, z čehož je možné detekovat především úniky při poruchách na vnitřních rozvodech zákazníků,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a upozornila tak na množství kroků města v oblasti udržitelného hospodaření s vodou.

Brno také připravuje stavbu dvou retenčních nádrží zachycujících splaškovou vodu v době přívalových srážek, což přispěje k udržení čistoty v řekách a zamezení znečištění podzemních vod. Pozornost je upřena i na městské stavby. Dva velké objekty, Centrální objekt magistrátních služeb a multifunkční hala u pavilonu Z v areálu výstaviště, budou za využití zkušeností špičkových odborníků navrženy s maximální šetrností k životnímu prostředí a úsporností při spotřebě vody.

Autor článku

Anna Silná