Posts Tagged “manažer”

Pro roli lídra je nejlepší střední míra charisma

By |

Pro roli lídra je nejlepší střední míra charisma

Lídři se střední mírou charisma jsou považováni za efektivnější než ti, jejichž míra charisma je vysoká nebo nízká. Tento poznatek…

Read more »

Manažeři štěstí mají docílit spokojenějších zaměstnanců

By |

Manažeři štěstí mají docílit spokojenějších zaměstnanců

Ze zahraničí proniká do Česka nový trend, firmy zřizují novou pozici – manažera štěstí. Zaměstnavatelé totiž věří, že pro vysokou…

Read more »