Podle vědců hledání pozitiv na problému snižuje úzkost

Zdroj fotografie: Pexels

Podle nedávné studie hledání něčeho dobrého na špatné situaci pomáhá snižovat úzkost. To především platí, čím měně peněz má člověk na svém účtu. Na tento závěr bylo poukázáno Americkou psychologickou asociací na základě dvou provedených studií.

„Náš výzkum ukázal, že socioekonomický status určuje, zda může změna pohledu na danou událost snížit míru prožívané úzkosti. To platí jak v krátkodobém, tak dlouhodobém časovém období,“ uvedla spoluautorka studie Claudia Haase z Northwesternské univerzity. Podobný přístup používají i psychoterapeuti po celém světě, když s klienty v terapii nahlížejí na to, zda může problematická situace přinést i něco dobrého.

„Jedinci s nižšími příjmy mohou mít menší přístup ke zdrojům, kterými by přímo ovlivnili stresující situaci,“ vysvětlila Haasová. „Z toho důvodu je pro ně efektivnější vyrovnat se z úzkostí tím, že se pokusí podívat na situaci z pozitivního úhlu pohledu.“

Autor článku