Optické iluze usnadňují přečtení písma s menším fontem

Zdroj fotografie: pexels.com

Podle výzkumné studie uveřejněné v časopise Psychological Science vystavení se běžným optickým iluzím může pomoci zvýšit kapacitu číst písmo menšího fontu.

,,Zjistili jsme, že schopnost věnovat pozornost malým detailům může být zvýšena určitým typem optických iluzí. Čtenáři pak snadněji dokáží přečíst písmo psané i velmi malým fontem, které by za normálních podmínek pro ně bylo obtížné přečíst,“ vysvětlil Martin Lages z univerzity v Glasgow.

Při čtení se mozek řídí určitými vodítky. Obecně se uvádí, že samotná vizuální přesnost je dána tvarem a stavem oka. Tento výzkum však ukázal, že roli hraje i proces vnímání. Díky použité iluzi se písmo zdálo větší a čtenář jej tak snáze přečetl. Tento závěr byl potvrzen výsledky tří experimentů.

Zdroj: psychologicalscience.org

Autor článku

Zuzana Tomášková