Městská buňka ukazuje, jak lze do přehřátých ulic dostat stín a vláhu

Zdroj fotografie: brno.cz

Postupné změny klimatu s sebou přináší extrémní sucha, vedra a občasné přívalové srážky. Do budoucna se dá očekávat, že jejich projevy budou silnější a častější. Město Brno spolu s Veřejnou zelení města Brna a platformou NEXT Institute proto testují na Malinovském náměstí takzvanou městskou buňku. Ta ukazuje, jak doplňovat do města potřebnou ochlazující zeleň a přitom dobře hospodařit s dešťovou vodou.

Městská buňka se zaměřuje na hospodaření s dešťovou vodou, která je ze střechy svedena do nádoby biofiltru. Ten za pomoci své skladby, osazených rostlin a stromů zbavuje vodu nečistot. Voda je po filtraci přečerpána do zásobní nádrže, odkud je vedena systémem kapkové závlahy k dalším rostlinám, které jsou umístěny ve speciálně navržených květináčích zavěšených na stěnách buňky. Zeleň umístěná na konstrukci a v biofiltru ochlazuje své okolí, produkuje kyslík a zachycuje nečistoty. K ochlazení mikroklimatu přispívá také odpařování vody z biofiltru. Celá konstrukce se skládá z několika modulů, takže lze buňku rozmontovat a další rok přemístit na jinou lokalitu.

„Pokud se prototyp ozeleněného mobiliáře v centru města osvědčí, můžeme už příští rok umístit další kusy třeba na náměstí Svobody, Zelný trh nebo Dominikánské náměstí, kde se lidé na velkých rozpálených plochách potřebují skrýt před sluncem a ochladit,“ dodává ke smyslu testování městské buňky náměstek primátora pro životní prostředí Martin Ander. Buňka v centru města má také šířit osvětu a přiblížit problematiku přehřívání města a hospodaření s dešťovou vodou veřejnosti.

Autor článku

Anna Silná