Český zpracovatelský průmysl si podle Evropské unie vede dobře

Ilustrační fotografie. Zdroj: Dollar Photo Club

Podle nově uveřejněné zprávy Evropské komise přispívá český průmysl k udržení produkce v zemích EU. Pozitivně hodnotí českou výrobní strukturu a specializaci. Kvalita a míra české produkce navíc napomáhá snižovat trend zemí Evropské unie, které se posunují od výroby ke službám.

Vyspělé země se obecně vyznačují posunem od výroby ke službám. Na druhou stranu malá produkce nepřímo ovlivňuje životní úroveň, když vývoz a inovační potenciál ekonomiky nedosahuje svého maxima. Vývoz a inovace jsou totiž důležitým faktorem pro růst ekonomiky.

Evropská unie si proto dala do budoucna za cíl přinejmenším udržet stav produkce zpracovatelského průmyslu na současných číslech. Nejlépe by ovšem byla za rozšíření průmyslové základny členských zemí a zvýšení výkonnosti jejich stávajícího zpracovatelského průmyslu.

I přesto je zpracovatelský průmysl zemí EU na dobré úrovni. Přispívají k tomu země se silnou základnou zpracovatelského průmyslu, kam se řadí i Česká republika. Ta podle zprávy v posledních patnácti letech zvýšila produktivitu práce a zvýšila množství pracovních míst v technologických sektorech.

Do zpracovatelského průmyslu České republiky patří například výroba potravinářských výrobků, nápojů, oděvů, chemických látek, elektrických zařízení, nábytků, strojů a dalších. V roce 2014 bylo podle zprávy Ministerstva průmyslu a obchodu zapojeno 1 074 347 zaměstnanců. Průměrná mzda v tomto sektoru činila 25 203 korun. Celkový počet podniků zabývajících se zpracovatelským průmyslem je vyčíslen na necelých 172 tisíc.

Zdroj: businessinfo.cz; mpo.cz

Autor článku