Protože den bude takový, jaký si ho uděláte.

České Budějovice jsou Evropským městem kultury 2028. Velkou roli hrála vlna podpory veřejnosti, říkají členky vítězného týmu

Autor fotografie: Pavel Balek

České Budějovice se staly Evropským městem kultury 2028. Jak probíhala kampaň, jakou roli hrála veřejnost a na jaké proměny se Budějovice můžou těšit? O tom jsme si povídaly s členkami vítězného týmu Lucií Bouškovou, koordinátorkou zapojení veřejnosti, a Kateřinou Korychovou, marketingovou specialistkou.

Lucie, vy máte týmu České Budějovice 2028 na starosti zapojení veřejnosti. Přiblížíte nám, jak to během kampaně konkrétně vypadalo?

Lucie: Kandidaturu Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury (EHMK) jsme intenzivně připravovali dva roky. Zapojení veřejnosti pro nás bylo prioritou od samého začátku. V rámci všech našich akcí probíhaly socio-urbanistické průzkumy, občany jsme také zapojovali do organizace aktivit ve městě, například pořádání sousedských slavností. Pomyslnou třešničkou na dortu byla instagramová kampaň s kartony, do které se zapojily stovky lidí.

Jak tato kampaň na Instagramu probíhala?

Lucie: Nejprve jsme poprosili naše ambasadory a partnery, aby nám na cílové rovince soutěže o titul EHMK poslali vzkaz a tím vyjádřili svou podporu. Zadání bylo jednoduché: karton a na něm nápis. Přidali se všichni, které jsme oslovili, a efektem sněhové koule se k nim přidávali další. Současní i bývalí obyvatelé, část politické reprezentace, veřejně známé osobnosti, lidé, kteří se v Budějovicích narodili, prožili dětství, studovali zde, pracovali, žili nebo žijí. 

Bylo dojemné a velmi silné sledovat, kolik lidí, organizací, institucí a kolektivů chtělo veřejně ukázat podporu městu, kandidatuře a týmu Budějovic 2028. Celý tým si této vlny podpory váží.

Jak vypadal závěr kampaně? 

Kateřina: Závěrečné období soutěže bylo velmi emotivní. Součástí rozhodování, jaké město titul získá, je návštěva poroty. Připravili jsme několikahodinovou zážitkovou procházku, během které se porotci setkávali s kulturními aktéry města, s politiky, ale i se sousedskými spolky. Rozhodli jsme se také zhmotnit instagramovou kampaň.

Každou zaslanou fotku jsme vytiskli a vytvořili z nich galerii, kterou si porota mohla během návštěvy prohlédnout. Celé období kandidatury nám ale přineslo mnohem víc než fotky. Je to vědomí, že máme obrovskou podporu, za kterou jsme moc vděční. Také díky ní Budějovice titul získaly. Je to ocenění nás všech.

Zdroj: Archiv ČB2028

Proč je podle vás důležité do programu a tvorby strategie zaměřené na kulturu zapojit celé město?

Lucie: Stáli jsme si za tím, že by to měla být kandidatura všech občanů. Zapojili jsme aktéry z kulturní sféry, organizace pracující s dobrovolníky, mladými, dětmi, kulturní i vzdělávací instituce. Ti všichni byli významní pro tvorbu kulturní strategie města i v tvorbě samotného programu. 

Důležití jsou ale i samotní obyvatelé. Kulturu chápeme v širokém slova smyslu –⁠ kultura je všude tam, kde jsou lidé. Atmosféra a kvalita života v jednotlivých čtvrtích se utváří zabydlováním veřejného prostoru, scházením se a diskuzemi. Díky přihlášce jsme dostali příležitost posunout vnímání života ve městě – a to se povedlo. Osobně cítím chuť obyvatel prosazovat vlastní zájmy a společně vytvářet město, ve kterém se jim bude dobře žít.

Jaký je podle vás veřejný prostor Českých Budějovic? Čím je specifický? 

Lucie: Pro obyvatele Budějovic je určitě specifická jejich cyklokultura. Jízda na kole je přirozeností v pohybu naprosté většiny obyvatel. Druhé specifikum je dostatek zelených ploch a přítomnost dvou řek. Mladé rodiny využívají hřiště, veřejná sportoviště, zabydlují se náplavky městských řek a při renovaci veřejných parků s tím město již automaticky počítá. 

Důležitá je ale i aktivita místních v jednotlivých čtvrtích. Během kandidatury pro nás bylo důležité rozvíjet u obyvatel tyto aktivity. Podařilo se nám to především díky projektu Kul.turista, který nastartoval několik sousedských komunit. Ty se scházejí a pořádají nejrůznější aktivity od sousedských slavností, lekcí jógy venku až po organizované úklidy.

Nabízíte podporu těm, kteří se rozhodnou oživit veřejný prostor? 

Lucie: Ano, nabízíme vzájemné propojování, pořádáme semináře i setkání pro podporu a vzájemnou inspiraci. Vypracovali jsme také manuál pro snazší organizaci a zábor veřejného prostranství. Tak, aby bylo co možná nejjednodušší do veřejného prostoru svou aktivitou vstoupit. Během zmíněného projektu Kul.turisty se nám podařilo díky rozhovorům s místními přímo ve čtvrtích získat mnoho cenných podnětů, ale i dobrovolníků. S těmi příležitostně spolupracujeme, nebo je propojujeme se spolky, které jejich přičinění (i odborné) mohou využít.

Autor fotografie: Pavel Balek

Co přinese titul Hlavní evropské město kultury Českým Budějovicím, případně ostatním městům v jižních Čechách?

Kateřina: Projekt České Budějovice EHMK 2028 spojuje investice do infrastruktury, například rekonstrukci Kulturního domu Slavie nebo stavbu nové budovy Alšovy Jihočeské galerie, ale také nové pracovní příležitosti nejen v kulturním sektoru a rozšíření nabídky škol a univerzity o tzv. kreativní vzdělávání. 

Naší vizí je vytvoření permakulturního prostředí, které umožní rozvoj města skrze kulturní a umělecké projekty. Těch je v přihlášce celkem 46 a přispívají k aktivnímu zapojení obyvatel a komunit do veřejného života. Zároveň přináší jedinečné umělecké zážitky a tematizují aktuální témata, jako jsou otázky životního prostředí, klimatických změn, duševního zdraví, participace veřejnosti nebo rovná práva.

Zmiňujete vizi (perma)kulturního prostředí. Co si pod tím představit?

Kateřina: Pojem (perma)kultura vychází ze zemědělství. Zjednodušeně ho můžeme definovat jako dlouhodobě udržitelné plánování a vytváření vzájemně prospěšných vztahů.

Pro komisi bylo důležité, aby byl koncept lokální a zároveň evropsky relevantní. Permakultura se ukázala jako bytostně evropský koncept, který je založen na základních principech: Péče – Spojení – Tvorba. 

Jak vypadají vaše aktivity po vítězství? Co Budějovice čeká do roku 2028?

Kateřina: Program je koncipovaný tak, že pozvolna roste a graduje v roce 2028. Nyní dokončujeme akční plán. Do jeho realizace jsou zapojeny prakticky všechny kulturní organizace na území města a řada organizací, umělců a umělkyň i dalších partnerů z regionu. Ještě na podzim tohoto roku proběhnou první ochutnávky programu – konference Kreativního učení, Ženské práce a Ars Biologica s Jihočeskou univerzitou. V příštím roce přibydou další projekty. Většina z nich zapojuje do velké míry veřejnost a lokální komunity.

EHMK je také jedinečnou příležitostí, jak do Budějovic přivézt špičkové evropské umělce, ale také experty v oblasti urbanismu, vzdělávání, cestovního ruchu, ochrany životního prostředí nebo nových technologií. Věříme, že program bude zvyšovat atraktivitu města, a to jak pro samotné obyvatele, tak pro tuzemské i zahraniční návštěvníky.

Mezinárodní komise zvolila v červnu 2023 Budějovice Evropským hlavním městem kultury pro rok 2028. Tituly propůjčuje Evropská unie a mají za cíl představit rozmanitost evropských zemí a podpořit rozvoj kultury ve vybraných regionech. Česká republika bude tento titul hostit po 13 letech. České Budějovice budou postupně rozvíjet projekty, které mají za cíl obohatit město i jihočeský kraj. 

Související články

Zaručeně zlepší den

Děti, které jsou aktivní na sociálních sítích, jsou stejně aktivní i offline

„Málokdo vidí, co vše musí malý farmář obětovat. Přesto jsem v této práci našla smysl života,“ říká zakladatelka permakulturní farmy Simona Hrochová 

V USA budují největší most pro divokou zvěř na světě

Letní čtení: 5 knižních tipů, které si nesmíte nechat ujít

Inspirativní rozhovor

České myšlení se mění, lidé řeší udržitelnost – a to je dobře, říká Cyril Klepek z digitálního odpadového tržitě Cyrkl

České myšlení se mění, lidé řeší udržitelnost – a to je dobře, říká Cyril Klepek z digitálního odpadového tržitě Cyrkl

Digitální odpadové tržiště pomohlo prodat střešní krytinu, celý most nebo 50 tun pomerančových slupek. Pokud tento projekt ještě neznáte, přečtěte si o něm rozhovor přímo se zakladatelem.

Pozitivní kniha

Inspirace z knihovny: Sny nám říkají mnohem více, než si myslíme. Jak je rozklíčovat?

Inspirace z knihovny: Sny nám říkají mnohem více, než si myslíme. Jak je rozklíčovat?

Noční výlety do říše snů jsou často skvělou zábavou a opravdovým odreagováním. Člověk v nich může…