Ženy ve vedení firem představují pojistky úspěšného podnikání

Poradenská firma Bisnode, která analyzovala české akciové společnosti z hlediska rentability vlastního kapitálu, zjistila, že přítomnost žen ve vedení firem pozitivně ovlivňuje jejich stabilitu. Ženy také představují nižší riziko neúspěšného podnikání.

Analýza pětiny českých akciových společností z hlediska rentability vlastního kapitálu, tj. ukazatele výnosnosti či efektivnosti hospodaření, kterou provedla poradenská firma Bisnode, přinesla gendrově zajímavé výsledky – přítomnost žen ve vedení firem má pozitivní vliv na jejich stabilitu. Firmy, kde v představenstvu nebo dozorčí radě figurují výhradně muži, totiž vykazují nižší průměrnou rentabilitu vlastního kapitálu.

Ženy navíc představují také nižší riziko výrazného neúspěchu v podnikání. Jak uvedl analytik společnosti Bisnode Milan Petrák, muži jsou k riskování náchylnější. Většině ryze mužských firem sice přinese významnější riziko riskování o něco vyšší zisk, nicméně zbývající firmy prodělají tolik, že ve výsledku je průměr mužských firem horší než firem smíšených.

Úspěšné ženy, které obsadily křesla v představenstvech a dozorčích radách, tedy fungují jako pojistky proti výrazným ztrátám a nestabilitě firem. Jako každá pojistka i tato stojí část potenciálního zisku, z dlouhodobé perspektivy se ale rozhodně vyplatí.

 

Veronika Steidlová Kordasová

Autor článku

Michaela Hýžová