V Praze funguje zařízení pro postižené na sklonku života. První u nás

Zdroj fotografie: Pixabay

Praha má nově na svém území celorepublikový unikát. Jde o zařízení, které dokáže zajistit péči osobám s mentálním či kombinovaným postižením nejen v průběhu života, ale i v jeho závěru. Specializovaná domácnost byla otevřena jako součást Domova Sulická.

Podle ředitelky domova Lenky Kohoutové v minulosti nastaly případy, kdy museli být handicapovaní klienti kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu hospitalizováni. „Nemocnice ale nemají kapacitu na individuální péči a stávalo se, že někdy byli naši klienti připoutáni k lůžku. Takový pobyt byl pro ně pak velmi stresující. My chceme, aby péče o tyto lidi byla důstojná a byla zachována lidská práva každého jednoho z nás,“ vysvětluje ředitelka. Zdejší služby mohou se souhlasem města využít i lidé z jiných míst v republice.

„Na tomto příkladu je vidět, že je možné, aby sociální zařízení umožnilo mentálně postiženým lidem fungovat v důstojném prostředí. Je důležité, aby se tato péče co nejvíce přiblížila domácímu prostředí, a přitom nabídla kvalitní služby v domácích podmínkách těžko realizovatelné,“ uvedla poslankyně Markéta Pekarová Adamová.

Autor článku

Kristýna Motlová