V Národním parku Podyjí se narodilo první mládě divokých koní

Zdroj fotografie: fnppodyji.cz

Před téměř rokem, v květnu 2018, byli divocí koně z anglického Exmooru dopraveni do Podyjí na Havranické vřesoviště. Ve středu 10. dubna se jim narodilo úplně první hříbě. Ostatní klisny ve skupině jsou ale také březí, proto by se letos na jaře mohlo stádo původně jedenácti exmoorských koní rozrůst až o devět potomků.

Narození hříbat s sebou nese i speciální klidový režim stáda. „Koně nyní potřebují opravdu klid a mláďata čas na adaptaci. Chtěli bychom poprosit návštěvníky, aby nevstupovali ke koním do ohrad a nepřibližovali se k nim,“ žádá Marta Kotecká ze společnosti Beleco, která má na starost rozsáhlý projekt Military LIFE for Nature, jehož jsou divocí koně v Podyjí součástí.

Projekt zajišťuje péči o přírodu v pěti bývalých vojenských oblastech v České republice. Kromě zmiňovaného vřesoviště se stádo divokých koní nachází i v nedalekých Mašovicích. „Havranické vřesoviště je druhově bohatá skalní step, Mašovická střelnice zase oplývá pestrými lučními společenstvy,“ říká Pavel Marhoul, odborný garant projektu z organizace Beleco. „Jde o velmi hodnotné lokality a naším cílem je zachování jejich přírodních hodnot,“ dodává.

Autor článku