Protože den bude takový, jaký si ho uděláte.

V EU se nově nebudou prodávat výrobky přispívající k odlesňování pralesů

Zdroj: Unsplash

Evropský parlament přijal 19.dubna právní předpis bojující proti odlesňování. Nová pravidla budou platit na prodej kakaa, kávy, palmového oleje nebo třeba kaučuku. Výrobci a dodavatelé tohoto a dalšího dotčeného zboží budou muset brát vedle přírody ohled také na lidská práva.

Mezi lety 1990 a 2020 bylo ve světě odlesněno území o rozloze větší než celá EU. Spotřebitelé z Unie jsou přitom zodpovědni asi za desetinu těchto ztrát. Protože Evropě záleží na budoucnosti světa, ve kterém budou žít následující generace, přijal parlament normu, která dává společnostem povinnost zajistit, že jejich výrobky na evropském trhu nepovedou k ničení a kácení lesů. Jde také o reakci na mínění většiny Evropanů, z nichž více než 90 procentům záleží na ochraně lesů a 87 procent se shodlo, že je třeba, aby byly přijaty zákony, které z evropského trhu odstraní výrobky způsobující odlesňování.

Do dnešního dne u nás v regálech supermarketů běžně stávaly výrobky pokryté popelem z deštných pralesů nebo nenávratně zničených ekosystémů. Výrobky, kvůli nimž se zmařilo živobytí původním obyvatelům,“ řekl zpravodaj normy Christophe Hansen z Lucemburska. „Až příliš často o tom spotřebitelé neměli ani potuchy. Jsem moc rád, že si teď evropští spotřebitelé mohou s klidným svědomím dopřát šálek zasloužené kávy nebo kousek čokolády, aniž by se nevědomky spolupodíleli na odlesňování,“ dodal europoslanec.

Ilustrační foto: Unsplash

Čeho se nová norma týká a jak bude vymáhána?

V EU se nově bude moci prodávat jen to zboží, jehož dodavatelé vydají prohlášení o náležité péči, které bude zaručovat, že tento produkt nepochází z odlesněné půdy, ani jeho výroba nevedla ke znehodnocení původních lesů. Vedle toho budou společnosti ověřovat také to, zda jsou při výrobě dodržovány zákony a lidská práva v zemích, odkud své zboží odebírají.

Výrobky a produkty, kterých se nová pravidla budou týkat, jsou následující: skot, kakao, káva, palmový olej, sója a dřevo. Norma se také vztahuje na produkty, které tyto suroviny obsahují nebo při jejichž výrobě byla některá z nich použita, jako jsou třeba čokoláda, nábytek nebo kůže. Pokrývá také zvířata, která byla některou ze surovin krmena. Poslanci do pravidel zahrnuli rovněž kaučuk, dřevěné uhlí, výrobky z tištěného papíru a některé deriváty palmového oleje.

Jednotlivé oblasti, odkud zboží pochází, budou rozděleny Evropskou komisí na ty s nízkým, středním a vysokým rizikem. Na základě míry rizika se pak budou provádět kontroly plnění požadavku náležité péče. U produktů z oblastí s největším ohrožením lesů bude sledováno devět procent produkce, u středního ohrožení půjde o tři procenta a u oblastí s nízkým rizikem bude kontrolován jeden ze sta produktů. Producenti budou evropským orgánům sdílet také souřadnice a DNA údaje, aby bylo možné sledovat stav lesů pomocí satelitů a ověřit, zda odtamtud zvířata a plodiny skutečně pocházejí. V případě porušování budou firmám hrozit pokuty v hodnotě nejméně 4 procent obratu v EU.

Ilustrační foto: Unsplash
Ilustrační foto: Pexels

Ochránci přírody naznačují, kam by EU mohla pokračovat

Je to velký průlom pro lesy a pro lidi, kteří se postavili na jejich ochranu. Je jisté, že tento zákon umlčí mnohé motorové pily v pralesech a zastaví společnosti, které profitují z odlesňování,“ řekl Jan Freifinger z Greenpeace. „V příštích letech musí EU rozšířit působnost nařízení na další ekosystémy a zabránit společnostem ničícím přírodu nejen v přístupu na trh EU, ale také v získávání úvěrů od evropských bank,“ navrhuje ochránce přírody.

Miloš Prčina z Ekumenické akademie téměř jednomyslné přijetí zákona vítá a dodává, že by se vedle lesů měla EU věnovat také ochraně dalších ekosystémů. „Například mokřady či savany jsou z hlediska biodiverzity a uchovávání uhlíku z atmosféry stále nedoceněné.

Související články

Zaručeně zlepší den

Česku se navýšil počet evropských patentů, za minulý rok šlo o více než 240 přihlášek

Čeští vědci vytvořili web, který ukáže, jaké klima bude v jednotlivých částech země do konce století

Zlepšete své vůdčí schopností: Odkryjte potenciál strategického řízení

Procento žen v politice se stále zvyšuje, v Česku ale zatím podíl vyvážený není

Inspirativní rozhovor

České myšlení se mění, lidé řeší udržitelnost – a to je dobře, říká Cyril Klepek z digitálního odpadového tržitě Cyrkl

České myšlení se mění, lidé řeší udržitelnost – a to je dobře, říká Cyril Klepek z digitálního odpadového tržitě Cyrkl

Digitální odpadové tržiště pomohlo prodat střešní krytinu, celý most nebo 50 tun pomerančových slupek. Pokud tento projekt ještě neznáte, přečtěte si o něm rozhovor přímo se zakladatelem.

Pozitivní kniha

Inspirace z knihovny: Naučte se ovládat své sny. Užijte si třeba románek s celebritou

Inspirace z knihovny: Naučte se ovládat své sny. Užijte si třeba románek s celebritou

Platí, že ve snech je možné cokoliv. Proč je tedy nezačít kontrolovat? Díky osvojení této…