Protože den bude takový, jaký si ho uděláte.

Toulky přírodou budou ještě dostupnější. Pražané se těší na nový les

Ilustrační foto: Freepik

Nedávné uzavření okresů dokázalo, jak důležitou roli hraje v životě lidí veřejná zeleň. V Praze proto nyní vysazují nový les u Lítožnice.

Na ploše zhruba 5,3 hektaru původně zemědělských pozemků bude vysazeno 53 tisíc kusů nových stromů. V druhovém složení převažují listnaté stromy – zejména dub zimní, lípa srdčitá, buk lesní a habr obecný. Z jehličnanů to budou především borovice, modřín a douglaska. Výhledově se počítá s tím, že díky nové výsadbě vznikne zelený pás, který také odstíní plánovanou komunikaci od stávající zástavby.

V plánu je vysadit 53 tisíc nových stromů. Foto: Magistrát hl. m. Prahy

Lockdown ukázal, jak jsou parky a lesy důležité pro život Pražanů. Například návštěvnost Stromovky během epidemie stoupla o 120 procent. Proto je důležité vytvářet nové možnosti pro trávení volného času v přírodě,“ poznamenal náměstek primátora a radní pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.

Výsadbou dřevin v oblasti Lítožnice letošní jarní etapa zalesňování teprve začíná. Foto: Magistrát hl. m. Prahy

Celá oblast Lítožnice prochází velkou proměnou. Loni tam vznikl zcela nový rybník a úpravou prošlo koryto Říčanského potoka. Vedle nových meandrů přibylo i několik tůní, a tak je celá oblast ideálním útočištěm pro mnohé druhy mokřadní fauny a flóry. Postupně vzniká přírodní mozaika vodních ploch, lesíků a alejí, která je atraktivním cílem vycházek. Celkově je zde v plánu vysadit přes 112 tisíc sazenic lesních dřevin.

Související články

Zaručeně zlepší den

Český lékař vrátil zrak osleplé dívce. Unikátní zákrok provedl jako první na světě

Český válečný veterán rozpohyboval poraněnou páteř vlastním vynálezem. Teď ho nabízí světu

On-line závěť si člověk nakliká do dvaceti minut, říká Jiří Štěpánek, zakladatel start-upu Goodbye, který mění české pohřebnictví

Nové úly zatočí s obávaným roztočem, který vyhlazuje celá včelstva

Pozitivní kniha

Inspirace z knihovny: Svět je stále lepším místem. A to je Fakt(omluva)

Inspirace z knihovny: Svět je stále lepším místem. A to je Fakt(omluva)

Jde to s námi z kopce. Situace ve světě se horší, množství násilných činů narůstá. Také…