Světová zdravotnická organizace ocenila české kardiology

Za celosvětový přínos k léčbě akutního srdečního infarktu a za originální výzkumné výsledky s přímým dopadem na léčebnou praxi ve světě získala Česká kardiologická společnost (ČKS) mimořádné mezinárodní ocenění. Na 66. valném shromáždění Světové zdravotnické organizace (WHO) v Ženevě obdržela hlavní cenu za přínos ke zlepšení veřejného zdraví světové populace.

“Výsledkem aktivit českých kardiologů je to, že tisíce nemocných s akutními srdečními infarkty na celém světě jsou léčeni nejmodernějšími postupy a úmrtnost klesla na dříve pro infarkt neuvěřitelných pět procent,” uvedl v doporučujícím dopise z letošního ledna tehdejší ministr zdravotnictví Martin Holcát.

Výroční cenu Dr. Lee Jong-Wook Memorial Prize for Public Health převzal 22. května v Paláci národů vědecký sekretář ČKS profesor Jaromír Hradec.

Holcát v doporučení vyzdvihl zejména to, že se ČKS trvale podílí na rozvoji nových metod prevence, diagnostiky i léčby nemocí srdce a cév.

Zdroj: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/zdravotnictvi/cesti-kardiologove-dostali-cenu-za-prinos-k-lecbe-infarktu_308557.html#.U4hoVvl0wdc

Autor článku

Michaela Hýžová