Středoškolští studenti získají bezprostřední kontakt s badateli

Zdroj fotografií: avcr.cz, Pexels

Reálné setkání se světem vědy, přímý kontakt s vědci a nevšední zkušenost s kreativitou vlastního myšlení. To čeká nadané středoškolské studenty, kteří se svými učiteli zavítají na intenzivní školu projektu 100 vědců do škol.

„Projekt 100 vědců do škol usiluje o to, aby se studenti dozvěděli, čemu se čeští vědci věnují, a měli také možnost si s nimi popovídat a získat tak konkrétní pohled na to, co je přivedlo k vědě a jaký je jejich životní příběh,“ vysvětlil Roman Neruda z Ústavu informatiky Akademie věd ČR.

Pro studenty může toto setkání posloužit jako inspirace pro další studium a seznámení se s aktuálními poznatky ze světa vědy a výzkumu. Učitele mohou přednášky inspirovat ke zkvalitnění výuky a navázání spolupráce s vědci.

Projekt 100 vědců zavítá do několika českých měst a přivítá významné osobnosti české vědy. V Brně proběhnou setkání ve dnech 18. až 20.dubna, v Pardubicích 31. května až 1. června a v Uherském Hradišti 21. až 22. června.

Autor článku

Zuzana Tomášková