Protože den bude takový, jaký si ho uděláte.

Stát rozdává další dotace. Vytvořte doma jezírko nebo malý rybníček

2 minuty radosti
Ilustrační foto: Pexels

Stát se snaží vycházet vstříc lidem, kteří dbají na udržitelnost, ekologii a jsou vstřícní k přírodě. Nyní se zaměřil na osoby, které usilují o podpoření zadržování vody v krajině. Dotyční mohou získat dotace, uvedl server Ekolist.

„Malých vodních nádrží jsou v naší krajině tisíce a některé často potřebují jen částečnou opravu, aby plnily svou funkci v krajině. Právě proto nyní otevíráme novou výzvu z Národního plánu obnovy, která jejich dílčí rekonstrukci umožní,“ popsal Pavel Pešout z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Na dílčí opravy malých vodních nádrží je vyčleněno více než 30 milionů korun. Jejich majitelé či nájemci tak mohou získat finance například na opravy hrází, odtěžení sedimentu či výsadby keřů a stromů na březích.

Předpokladem k získání dotace je, že dílčí rekonstrukce malé vodní nádrže povede (postačí) k dlouhodobému udržení existence biotopu a k zachování schopnosti zadržet vodu v krajině. „K obnově vodního režimu naší krajiny vede kombinace mnoha kroků. Čím více tůní, rašelinišť, rybníků, alejí, meandrujících potoků a řek či remízků, tím pomaleji voda z krajiny odteče. Různými dotačními programy se proto snažíme vlastníky či nájemce motivovat, aby k ozdravění naší krajiny přispěli. Chceme, aby možnosti podpory byly co nejširší,“ konstatoval Petr Hladík, ministr životního prostředí. Maximální výše podpory je 2,5 milionu korun a pro 80 procent uznatelných nákladů. Žadatelem ani majitelem malé vodní nádrže nesmí být subjekt, který má jako hlavní či vedlejší ekonomickou činnost sladkovodní akvakulturu. Malé vodní nádrže také nesmí být využívány k chovu ryb a drůbeže pro komerční účely.

Související články

Zaručeně zlepší den

Titul nejlepšího stylu piva roku získalo polské Grodziskie piwo, Češi jsou pátí

Příčiny vážných dopravních nehod odhalí speciální aplikace

Moravská měrná jednotka loket se vrátila do Olomouce, je delší než ty ostatní

Bez trestu, z. s. pořádá v Praze již třetí pochod proti bagatelizaci domácího a sexualizovaného násilí

Inspirativní rozhovor

Amputací nohy život nekončí, říká plavkyně Věra Závorková

Amputací nohy život nekončí, říká plavkyně Věra Závorková

Ve 13 letech jí lékaři diagnostikovali nádor v koleni, následná léčba včetně chemoterapie ovšem nepomohla, a tak musela podstoupit amputaci. I přes to se Věrka nevzdává a vyhrává jednu medaili za druhou. Jejím snem je paralympiáda.

Pozitivní kniha

Inspirace z knihovny: Co kdybyste si mohli vybrat život, který chcete žít? Půlnoční knihovna tohle umožňuje

Inspirace z knihovny: Co kdybyste si mohli vybrat život, který chcete žít? Půlnoční knihovna tohle umožňuje

Půlnoční knihovna je doslova hitem, který naláká k četbě i spoustu nečtenářů. Stojí opravdu za to?…