Protože den bude takový, jaký si ho uděláte.

Stát rozdává další dotace. Vytvořte doma jezírko nebo malý rybníček

2 minuty radosti
Ilustrační foto: Pexels

Stát se snaží vycházet vstříc lidem, kteří dbají na udržitelnost, ekologii a jsou vstřícní k přírodě. Nyní se zaměřil na osoby, které usilují o podpoření zadržování vody v krajině. Dotyční mohou získat dotace, uvedl server Ekolist.

„Malých vodních nádrží jsou v naší krajině tisíce a některé často potřebují jen částečnou opravu, aby plnily svou funkci v krajině. Právě proto nyní otevíráme novou výzvu z Národního plánu obnovy, která jejich dílčí rekonstrukci umožní,“ popsal Pavel Pešout z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Na dílčí opravy malých vodních nádrží je vyčleněno více než 30 milionů korun. Jejich majitelé či nájemci tak mohou získat finance například na opravy hrází, odtěžení sedimentu či výsadby keřů a stromů na březích.

Předpokladem k získání dotace je, že dílčí rekonstrukce malé vodní nádrže povede (postačí) k dlouhodobému udržení existence biotopu a k zachování schopnosti zadržet vodu v krajině. „K obnově vodního režimu naší krajiny vede kombinace mnoha kroků. Čím více tůní, rašelinišť, rybníků, alejí, meandrujících potoků a řek či remízků, tím pomaleji voda z krajiny odteče. Různými dotačními programy se proto snažíme vlastníky či nájemce motivovat, aby k ozdravění naší krajiny přispěli. Chceme, aby možnosti podpory byly co nejširší,“ konstatoval Petr Hladík, ministr životního prostředí. Maximální výše podpory je 2,5 milionu korun a pro 80 procent uznatelných nákladů. Žadatelem ani majitelem malé vodní nádrže nesmí být subjekt, který má jako hlavní či vedlejší ekonomickou činnost sladkovodní akvakulturu. Malé vodní nádrže také nesmí být využívány k chovu ryb a drůbeže pro komerční účely.

Související články

Zaručeně zlepší den

Jak mozky zvládají mluvení a dýchání zároveň?

Brněnští vědci chtějí bojovat proti plevelům pomocí umělé inteligence

Psi chápou význam podstatných jmen, zjistili vědci

Česku se navýšil počet evropských patentů, za minulý rok šlo o více než 240 přihlášek

Inspirativní rozhovor

České myšlení se mění, lidé řeší udržitelnost – a to je dobře, říká Cyril Klepek z digitálního odpadového tržitě Cyrkl

České myšlení se mění, lidé řeší udržitelnost – a to je dobře, říká Cyril Klepek z digitálního odpadového tržitě Cyrkl

Digitální odpadové tržiště pomohlo prodat střešní krytinu, celý most nebo 50 tun pomerančových slupek. Pokud tento projekt ještě neznáte, přečtěte si o něm rozhovor přímo se zakladatelem.

Pozitivní kniha

Inspirace z knihovny: Mnich, který prodal své ferrari, vás vytrhne ze zběsilé jízdy životem

Inspirace z knihovny: Mnich, který prodal své ferrari, vás vytrhne ze zběsilé jízdy životem

Za peníze si štěstí nekoupíš. Pracovní úspěchy nepředčí rodinné zázemí. Radost se skrývá v …