Protože den bude takový, jaký si ho uděláte.

Pracovní schopnost: Jak o ni můžeme sami pečovat?

4 minuty radosti
Ilustrační foto: Pixabay

V jedním z minulých článků jsme si představili pojem age management a vysvětlili si, proč bychom se o něj měli zajímat. Téma, které neodlučitelně patří k této oblasti, je také pracovní schopnost, což je podle stejnojmenné organizace Age management doslova stavebním kamenem age managementu.

Vzhledem k neustále se měnícímu stavu pracovního trhu a změnám u samotného pracovníka v průběhu stárnutí je důležité jak pro nás, tak i pro zaměstnavatele toto téma řešit a zajímat se o něj.

Jedná se o stav, kdy my jako pracující jedinci, jsme schopni sladit naše schopnosti (což může být zdravotní stav, hodnoty, postoje) a pracovní požadavky (obsah práce, náročnost, nároky a podmínky pracovního prostředí) a chovat se tak, abychom si tuto rovnováhu udrželi co nejdéle a v nejlepší kondici.

Jak se starat o svoji pracovní schopnost?

Pracovní schopnost tvoří jednotlivé faktory mající na ni přímý vliv, které se dohromady označují pojmem dům pracovní schopnosti. Jedná se o tyto oblasti:

  • Zdraví a funkční kapacita
  • Kompetence
  • Hodnoty, postoje a motivace
  • Styl vedení, pracoviště a pracovní podmínky

Jak ale můžeme my sami přispět tomu, abychom byli dlouhodobě pracovně co nejschopnější? Každé zaměstnání má svá specifika, od kterých se odvíjí i požadavky na danou pracovní pozici. Všechna patra domu pracovní schopnosti však nemůžeme ovlivnit pouze my sami, nicméně je zde pár oblastí, na které máme významný vliv a které stejně výrazně přispívají naší pracovní schopnosti. Je také důležité zmínit, že výstavba domu pracovní schopnosti je důležité nejenom pro jedince, kteří si chtějí svoji práci udržet, ale také pro ty, kteří ji chtějí získat. Nikdy není pozdě se jednotlivým patrům začít věnovat.

Ilustrační foto: Pixabay

Zdraví

Zdraví je nepochybnou součástí udržení dobré kondice, a to jak fyzické, tak i psychické. My sami můžeme dbát na to, abychom chodili na pravidelné kontroly k lékaři, jedli pravidelně, hýbali se a pečovali o svoji duševní pohodu. Jedná se sice o základní poučky, které každý zná, nicméně i takové drobnosti mají velký vliv.

Kompetence

Jak již bylo zmíněno, každá pracovní pozice má určité požadavky na její vykonávání, které se navíc v průběhu let mohou měnit. Proto je důležité neusnout na vavřínech a mít snahu si své kompetence neustále obohacovat a rozšiřovat. S tím se pojí i možnost účastnit se různých kurzů a vzdělávacích akcí, které nepochybně také přispívají k lepšímu výkonu naší profese.

Motivace, hodnoty, postoje

Třetí patro se věnuje motivaci, bez které se při aplikaci jakýchkoliv změn neobejdeme. Ta se v průběhu života společně s našimi postoji a hodnotami mění, a to v závislosti na tom, jaké nabíráme životní zkušenosti. Pokud však chceme něco změnit, musíme vědět, proč to děláme a co nám daná změna přinese nového a lepšího. Pokud máme jasno v tom, co chceme, jaké jsou naše cíle, máme z poloviny vyhráno.

Pracovistě

Poslední patro se věnuje samotné práci a faktorům, které ji ovlivňují. Jedná se o velice komplexní patro, které se věnuje našemu pracovnímu prostředí (prostoru, ve kterém pracuji, i lidem, se kterými pracuji), organizaci práce, pracovním podmínkám nebo také pracovní době. Velice důležité jsou v případě tohoto patra vzájemné vztahy, a to jak s nadřízenými, tak i kolegy.

Související články

Zaručeně zlepší den

Evropská unie vyzývá sociální sítě, aby před eurovolbami najaly ověřovatele faktů a zabránily tak šíření fakenews

Váš mikrobiom obsahuje biliony bakterií a je jedinečný jako váš otisk prstu

EU zasahuje. Blíží se konec dovozu kávy pěstované na odlesněné půdě

Cestujte bez stresu – spousta tipů pro pohodové a bezstarostné cestování

Inspirativní rozhovor

České myšlení se mění, lidé řeší udržitelnost – a to je dobře, říká Cyril Klepek z digitálního odpadového tržitě Cyrkl

České myšlení se mění, lidé řeší udržitelnost – a to je dobře, říká Cyril Klepek z digitálního odpadového tržitě Cyrkl

Digitální odpadové tržiště pomohlo prodat střešní krytinu, celý most nebo 50 tun pomerančových slupek. Pokud tento projekt ještě neznáte, přečtěte si o něm rozhovor přímo se zakladatelem.

Pozitivní kniha

Inspirace z knihovny: I smrt má srdce. Zlodějka knih představuje její něžnou stránku

Inspirace z knihovny: I smrt má srdce. Zlodějka knih představuje její něžnou stránku

Jaká je smrt? Mnozí známe její podobu ze strašidelných příhod, kde byla obvykle popisovaná jako…