Pozitivně motivovat mladé lidi, aby šli za svými cíli. Nejen o tom je projekt Seberevolta

Zdroj fotografie: http://seberevolta.cz/

Projekt Seberevolta si od svého počátku klade za cíl motivovat mládež, aby se namísto braní drog a pití alkoholu věnovala osobnímu růstu, nebála se jít za svými sny a především pozitivně měnila své prostředí. V celé republice se tak pravidelně scházejí komunity mladých lidí na hřištích, kde cvičí, a mimo to pořádají také společensky-prospěšné aktivity.

Darování krve, sběr odpadků, venčení psů z útulků, veřejné exhibice a přednášky, sběr nepotřebného šatstva, pořádání charitativních tréninků nebo pomoc na akcích měst. To je výčet jen několik aktivit, v nichž se zapojují mladí lidé díky projektu Seberevolta. „Celý projekt a všichni nositelé jeho myšlenek si zakládají na zdravém těle, o které se seberevolťáci i seberevolťačky starají prostřednictvím cvičení s vlastní váhou a na dodržování morálních hodnot,“ vysvětlil myšlenku Rudolf Novák z projektu.

Seberevolta začala v roce 2012, přičemž její myšlenka byla nabídnout mladým lidem i jiný program trávení volného času, než je chození na party a pití alkoholu. V roce 2014 se z celého projektu stala oficiální obecně prospěšná společnost a v létě téhož roku vznikla velká celorepubliková hra, která motivovala 40 nejaktivnějších komunit k ještě větším činům a k podniknutí ještě více akcí. Mezi ty patřilo například 40 veřejných exhibic, 36 přednášek na školách či více než 60 společensky prospěšných aktivit.

Organizátoři projektu navíc pořádají i sportovně-motivační Seberevolta kempy vždy na začátku léta u Opavy. Účastníky zde čeká týden plný posilování s vlastní váhou, sportovních a dovednostních her, motivačních přednášek o životě a zdravém životním stylu nebo o tom, jak dosáhnout svého životního cíle. Všechny tyto činnosti vedou k vytvoření pozitivní a přátelské atmosféry mezi všemi účastníky kempu. Na video o kempu se můžete podívat zde nebo se více dozvědět o projektu zde.

Autor článku