Protože den bude takový, jaký si ho uděláte.

Počet přírodních památek na Karlovarsku se zvyšuje. Přibylo luční prameniště

Zdroj fotografie: FB Karlovarského kraje

Ani v dobách, kdy se pozornost obrací především k pomoci lidem, nezapomínají radní a zastupitelé na přírodu. Opět tak přibylo míst, kterým se v zájmu zachování unikátních ekosystémů dostane zvýšené ochrany.

Na seznam českých přírodních památek nově přibyla Rudenská luční prameniště nedaleko Vysoké Pece na Karlovarsku. Cílem je ochránit mechová slatiniště, přechodová rašeliniště a vlhké acidofilní luční biotopy. V nich žijí ochranářsky významné druhy rostlin, jako je vstavač nachový, prstnatec májový či prha arnika. Rudenská luční prameniště navíc jako jedna z mála nebyla dotčena plošnými melioracemi (tedy zúrodňováním), a tak v nich lze sledovat přirozený vývoj lučních ekosystémů. Prameniště jsou také významnou formou povrchové vody, která je v kontextu opakujících se období sucha dalším důvodem k ochraně.

Mezi přírodní památky Karlovarského kraje se nedávno zapsaly i Louky u Dlouhé Lomnice. Kromě bohatých společenstev rostlin a živočichů mokřadních luk tam totiž žije motýl hnědásek chrastavcový, který patří ke kriticky ohroženým druhům denních motýlů, a to nejen v České republice, ale i v celé Evropě.

Související články

Zaručeně zlepší den

Ať jsou naše děti zdravé. Známe jednoduché kroky ke snížení znečištění ovzduší ve školách

Starat se o dítě se složitou minulostí je možné, ale vyžaduje to mnoho lásky a pevné postoje, říká Jana Vařechová Holoubková

Jak obyčejné české holky prorazily v profesionálním světě ženského hokeje

Sbohem, dluhy. Druhý ročník Milostivého léta pomůže dalším lidem s oddlužením

Inspirativní rozhovor

Dostala jsem druhou šanci žít. To je síla, která mě žene dál, říká dobrovolnice Monika Benešová

Dostala jsem druhou šanci žít. To je síla, která mě žene dál, říká dobrovolnice Monika Benešová

Přečtěte si rozhovor s Monikou Benešovou, která si díky odhodlání pomáhat druhým vysloužila ocenění Laskavec. Povídali jsme si o její cestě na Pacifické hřebenovce, o knize, kterou napsala i o tom, kde všude pomáhá jako dobrovolnice.

Pozitivní kniha

Inspirace z knihovny: Vzdát můžeš zítra. Richard Štěpánek ve své knize povzbuzuje k životu

Inspirace z knihovny: Vzdát můžeš zítra. Richard Štěpánek ve své knize povzbuzuje k životu

Vždycky je pro co žít. Touto větou by se dal shrnout obsah knihy Vzdát můžeš zítra, kterou napsal…