Olomouc je na špici v nakládání s odpady

Zdroj fotografie: olomouc.eu

Představitelé města Olomouc dlouhodobě pracují na vybudování kvalitního odpadového hospodářství. Nově zlepší nakládání s tříděným odpadem. S pomocí dotací vybudují polopodzemní kontejnery na sídlišti Nové Sady. Dále také navázali spolupráci s portálem Nevyhazujto.cz, kde mohou zájemci věci darovat i získat je zdarma pouze za odvoz.

Představitelé města se snaží o efektivní třídění odpadu, podporují sběr použitých tkanin i domácí kompostování. Zajímají se i o možnosti, jak snížit množství vzniklého odpadu. „Prioritou je předcházení vzniku odpadu, jeho intenzivní třídění a energetické využití zbytkového směsného odpadu místo zbytečného skládkování. Dosaženými výsledky patří Olomouc mezi nejlepší v republice. Důkazem jsou umístění na předních příčkách v soutěžích o Křišťálovou či Keramickou popelnici,“ uvedl náměstek Aleš Jakubec.

Na výstavbu nových polopodzemních kontejnerů chtějí představitelé města získat dotaci z Operačního programu životního prostředí. Ta by mohla být ve výši 2,5 milionu korun. Za získané peníze chtějí vytvořit necelou desítku míst se třemi polopodzemními kontejnery o objemu tři až pět metrů krychlových. Od pořízení nových kontejnerů si slibují nárůst dostupné kapacity pro třídění odpadu na sídlišti, lepší přístup pro obyvatele ke kontejnerům i zlepšení dopravní obsluhy.

Autor článku

Zuzana Tomášková