Kraj Vysočina má dvě nové přírodní rezervace

Zdroj fotografie: kr-vysocina.cz, Ester Ekrtová

Krajská rada odsouhlasila vznik dvou nových přírodních rezervací. Na Třebíčsku nedaleko Rouchovan tak vznikly dvě nové přírodní rezervace – Knížecí Seč a Výrova skála. V obou lokalitách se vyskytují vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů.

Nové přírodní rezervace si teď mohou zapamatovat učitelé zeměpisu i milovníci přírody. Knížecí seč je možné najít na mapě blízko Nového mlýnu u Tavíkovic a má rozlohu 9,2 hektaru. Potkat v ní můžete například orchidej vstavač nachový, ještěrku zelenou či dudka chocholatého.

Výrova skála se pak nachází v údolí řeky Rokytné. Výměra rezervace je 24,16 hektaru. Přírodní rezervace je nápadná výskytem olšin, dubohabřin a suťových lesů na skalnatých svazích. Žije zde přibližně 60 druhů ptáků, ještěrka zelená a užovka hladká.

Autor článku

Zuzana Tomášková