Protože den bude takový, jaký si ho uděláte.

Kodex férového influencera odpíská fauly na sociálních sítích

Zdroj ilustrační fotografie: Freepik

Boj s neoznačenou, a tedy nelegální reklamou na sociálních sítích se opět přiblížil vítězství. Nový Kodex influencera stanovuje základní etická pravidla, která jsou férová pro všechny zúčastněné.

Pro některé spíše volnočasový koníček, pro jiné plnohodnotná profese – ať tak či tak, influencerství s sebou nese velkou míru zodpovědnosti. 

Zakládající členové nově vzniklé Platformy profesionální komunikace proto společně sestavili Kodex influencera, který stanovuje pravidla reklamní spolupráce na sociálních sítích. Na jeho vzniku se podíleli zástupci katedry Marketingové komunikace a PR na FSV UK, Sdružení pro internetový rozvoj, Asociace komunikačních agentur i někteří zadavatelé reklam a aktivní influenceři.

Stěžejním bodem je přitom tématika placených spoluprací, jejichž veřejné přiznání je nejen otázkou etiky, ale i zákona. V opačném případě se totiž jedná nejen o klamání sledujících, ale také o nelegální skrytou reklamu.

Na vzniku kodexu se podílel i Karel Kovář známý pod pseudonymem Kovy. „S vlivem na sítích by měla automaticky přicházet zodpovědnost, férovost a transparentnost. Obzvláště důležité jsou tyto hodnoty při propagaci produktů, služeb, nebo jiné formě placené propagace. Je důležité, aby divák věděl, je-li doporučení placené, nebo nezištné. Obsah ze sociálních sítí dostává k řadě velmi mladých diváků, pro které pak může být náročné rozeznat nezištné doporučení od zaplacené propagace,” říká mladý influencer a vyzývá k zamyšlení: „Pokud taková pravidla platí pro časopisy, televize, noviny nebo rádia, proč bychom měli být výjimkou?

Jak být #fér_influencer?

Základní pravidla kodexu nejsou velkým překvapením. Jejich připomenutí a jasné vymezení se však zdá být nezbytné. Kodex influencery nabádá zejména k řádnému označení placených partnerství, a to nejlépe hned na začátku každého takového příspěvku. Od férového influencera se také očekává upřímnost, kterou promítne do nepřikrášlené recenze prezentovaného produktu.

Přijetím kodexu se zodpovědný influencer zároveň zavazuje k tomu, že svůj obsah přizpůsobí demografickým parametrům svého publika, zejména jeho věkovému průměru. Děti mladší 18 let jsou totiž snadněji ovlivnitelné než dospělí – podle výzkumů realizovaných pod taktovkou Fakulty sociálních věd UK pozná skrytou reklamu jen jedno dítě z deseti.

Influenceři pak registrací na webových stránkách ferovyinfluencer.cz následování tohoto kodexu veřejně deklarují. Mnozí z nich už tuto výzvu přijali – například Jonáš Čumrik známý jako Johny Machette, Tereza Salte alias TerezaInOslo či známé sesterské duo Cup of Style – a další přibývají. Zadavatelé tak mají možnost vybrat si ke spolupráci influencery, kteří ke svému poslání přistupují férově a zodpovědně. Za soulad reklamy se zákonem totiž zodpovídá jak zpracovatel, tak i a zadavatel.

Zdroj fotografie: Canva

Férový přístup je v zájmu všech

Dohled nad dodržováním kodexu převzala Komise pro samoregulaci obsahu na internetu, která působí v rámci Sdružení pro internetový rozvoj. Ta se bude zabývat případnými podněty, které se budou týkat porušování stanovených pravidel. „Forma samoregulace, kdy nad dodržováním pravidel bdí sám trh, vychází z předpokladu, že agentury, zadavatelé i influenceři mají primárně zájem na tom, aby jejich spolupráce byla v souladu se zákonem, a tudíž řádně označena. Proto komise nebude aktivně vyhledávat jednotlivá porušení, ale bude řešit podněty, které jí prostřednictvím webových stránek dojdou,” vysvětlila roli SPIR výkonná ředitelka Jana Břeská.

Agentury, které influencery zastupují, i ty, které reklamu zadávají, se navíc mohou na kodex odkazovat, a tím vzdělávat své klienty na obou stranách barikády. Podle prezidenta Asociace komunikačních agentur Jana Binara je to zásadní krok k čistšímu a kultivovanějšímu reklamnímu trhu.

Slovníček pojmů:

zadavatel = agentura nebo klient

influencer = uživatel internetu využívající svého vlivu, který se podílí na komunikační aktivitě zadavatele za peněžní nebo nepeněžní plnění

Související články

Zaručeně zlepší den

Tito opeřenci navštěvují česká krmítka nejčastěji. Známe výsledky ptačího sčítání

První domácí vodíková baterie zásobí domácnost obnovitelnou energií. Zvládne až dva dny bez proudu

Houby jako nevídaní pomocníci. Nový objev potvrdil jejich výjimečnost

S rakovinou lze účinně bojovat. Nové očkování zlikviduje kožní nádory