Protože den bude takový, jaký si ho uděláte.

Člověk musí chtít sám a pak je naše pomoc účinná, říká Anita Beganyová z RUBIKON Centra

Zdroj fotografií: Archiv RUBIKON Centra

Trestaní lidé se po propuštění z vězení potýkají s řadou problémů a hledání práce je jedním z nich. Pomocnou ruku jim v této situaci nabízí RUBIKON Centrum. Se svými klienty pracuje na mnoha úrovních a podporuje je nejen v hledání zaměstnání, ale i v návratu do společnosti. A tato činnost přináší ovoce. Nedávný výzkum totiž ukázal, že klienti centra mají výrazně nižší recidivu.

Vaše centrum pomáhá lidem s trestní minulostí znovu najít zaměstnání. Jakým problémům takoví lidé při hledání práce nebo návratu do ní čelí?

Lidé propuštění z vězení vykazují řadu znevýhodnění, která jim na svobodě brání začlenit se do sociálního a pracovního života. Důsledkem toho je návrat k opětovnému páchání trestné činnosti, v Česku se každý sedmý vězeň z deseti vrací zpět za mříže. V oblasti resocializace osob s trestní minulostí dominují tyto základní problémy: bydlení, zaměstnanost a zadluženost odsouzených.

Jakými způsoby s těmito obtížemi svým klientům pomáháte?

Služby RUBIKON Centra jsou postaveny tak, aby co nejvíce korespondovaly s reálnými potřebami klientů. Ti mohou zdarma čerpat komplexních služeb v oblasti finančního a pracovního poradenství, včetně zprostředkování zaměstnání. Obecně se ale dá říct, že jsou naše činnosti rozloženy do tří pilířů. Prvním je ovlivňování osob, které mají rozhodovací pravomoc, kdy například připomínkujeme vládní návrhy a prosazujeme systémové změny. Druhým je samotná asistence lidem s trestní minulostí a třetím osvěta.

Jednou z aktivit v rámci vaší pomoci klientům jsou tzv. pohovory nanečisto. Jak fungují?

Jde o simulované pracovní pohovory kandidátů s reálnými zaměstnavateli. Mají formát „rychloseznamky“ a cílem je připravit uchazeče na skutečná výběrová řízení. Řada klientů má mnoho zajímavých pracovních zkušeností či kvalifikaci, často ale postrádají dovednost sebeprezentace či odvahu hovořit o své trestní minulosti. Díky této akci dostanou zaměstnavatelé možnost poznat tváří v tvář naše klienty a poskytnout jim cennou zpětnou vazbu. Ačkoli účelem není kandidáty zaměstnat, nejednou některý z nich během tréninkového pohovoru zaměstnavatele zaujal natolik, že dostal skutečnou nabídku práce. Dosud jsme uspořádali 20 pohovorů nanečisto, kterých se zúčastnilo 124 kandidátů a 50 z nich díky tomu nalezlo práci.

Některé bývalé vězně zaměstnáváte v centru také vy sami.

Ano, pětinu zaměstnanců RUBIKON Centra tvoří lidé s trestní minulostí pracující na různých pozicích. Nejčastěji jde o provozní asistenty anebo tréninková místa. Od roku 2012 už jsme zaměstnali 74 bývalých vězňů. Pro centrum jsou nejenom skvělými zaměstnanci a kolegy, ale především experty, se kterými můžeme vytvářet programy šité na míru našim klientům. Oni sami si totiž museli projít obdobnou cestou překonávání bariér ve společnosti.  V roce 2016 jsme také založili sociální firmu Rubikon Centrum Servis, s. r. o. s cílem rozšířit možnosti integrace, tréninkových míst a zaměstnávání. V úklidových službách firmy jsme zaměstnali přes 10 klientů, v šicí dílně ve Věznici Vinařice zaměstnáváme 40 vězňů. Zahajujeme také systémovější spolupráci mezi věznicemi, pracovními agenturami a zaměstnavateli s cílem vytipovat nejefektivnější model náboru zaměstnanců-vězňů ještě před výstupem z výkonu trestu.

Máte zpětnou vazbu, jak se vám vaše činnost daří?

Efektivitu našich aktivit sledujeme zejména prostřednictvím měřitelných ukazatelů. Díky nim víme, že jsme od roku 2012 zaměstnali prostřednictvím našeho centra 700 osob, přičemž 80 procent jich setrvá v zaměstnání i po třech měsících, 69 procent po půl roce. Podle letošního výzkumu také naše klíčová aktivita – podpora při získání a udržení si zaměstnání – významně přispěla ke snížení recidivy. Zatímco v Česku plošně tvoří 70 procent, u vzorku našich klientů to bylo pouze kolem 11, 4 procent. Zpětnou vazbu získáváme i přímo od našich klientů. Leckdy nám říkají nebo píšou, že díky našemu centru nejen chodí do práce, ale taky znovu začínají žít normální život. Ke změně každopádně nelze nikoho dorvat, člověk musí chtít sám a pak je naše pomoc účinná.

Po návratu z vězení řeší lidé jistě více problémů než jen novou práci. S čím dalším jim můžete pomoct?

Přibližně 90-95 procent našich klientů se ocitá v tíživé finanční situaci, proto je důležitou součástí našich podpůrných aktivit také dluhové poradenství. To nabízíme klientům nejen na svobodě, ale i ve vězení. Prvním důležitým krokem je vůbec zmapovat dluhy. Klienty je potom nezbytné kontinuálně motivovat a vést k odpovědnému řešení dluhů, namísto zametání problémů pod koberec. Máme stoprocentní úspěšnost v podání návrhů na oddlužení, všechny byly zatím vždy schváleny.

Na podzim jste zveřejnili kampaň „Nesedím, pracuji“, která zachycovala bývalé vězně, kteří jsou nyní zpátky v pracovním procesu. Cílem bylo ukázat, že minulost je pouze minulost, nikoliv stigma. Vnímáte v poslední době nějaký posun ve vnímání společnosti směrem k bývalým trestancům?

Svým způsobem se změnila situace na trhu práce, zaměstnavatelé jsou v současné době ochotni zmírnit či přehodnotit své požadavky na čistý trestní rejstřík. Změna uvažování a tím pádem větší otevřenost náborů i lidem se záznamem v rejstříku trestů však nastala spíše v důsledku krizového nedostatku pracovní síly než v důsledku změny vnímání společnosti směrem k bývalým trestancům. Osvěta veřejnosti je potřebná, sem tam přinese nějaké ovoce, každopádně je to opravdu běh na dlouhou trať.

Letos jste v Praze otevřeli komunitní centrum a zahradu. Jak to souvisí s vašimi dalšími aktivitami?

V první řadě jsme se rozhodli oživit chátrající objekt a zahradu a vybudovat prospěšné místo pro veřejnost, hlavně pro místní obyvatele. Vedle toho jsme od začátku věděli, že tuto snahu chceme propojit s hlavní činností centra. Komunitní centrum a zahradu Kotlaska navštěvují naši klienti, kteří se chtějí vrátit do běžného života po výkonu trestu, docházejí sem na poradenství, skupinové aktivity a v současné době zde provozujeme tři tréninková místa, na nichž naši klienti pracují a mají tak možnost dělat něco užitečného pro místní komunitu. Klientům nabízíme účast na volnočasových aktivitách v centru jako všem ostatním návštěvníkům a tím dostávají šanci získat nové sociální kontakty a novou náplň volného času. Současně také prostor Kotlasky slouží jako místo překonávání bariér a předsudků ze strany veřejnosti směrem k lidem s trestní minulostí.

MEDAILONEK:

RUBIKON Centrum bylo založeno v roce 1994 jako dobrovolnická iniciativa studentů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Nezisková organizace podporuje lidi s trestní minulostí na jejich cestě zpátky do společnosti – v získání a udržení práce, v řešení dluhů a v odpovědnosti vůči sobě, rodině i okolí. V minulosti se také například podílela na vzniku zákona o probační a mediační službě. Centrum nabízí širokou škálu aktivit a projektů, v rámci kterých dle svého motta lidem „pomáhá překročit minulost“. Anita Beganyová v organizaci pracuje jako ředitelka PR.

Související články

Zaručeně zlepší den

Další krok k léku na opičí neštovice. Čeští vědci vyvinuli látku ničící jejich virus

Liberecký dopravní podnik testuje nový bezpečnostní systém

Psí asistenti. Nevidomým lidem jich v Česku pomáhá asi 500

Orgasmický koncert. Žena se neudržela na hudebním vystoupení

Inspirativní rozhovor

Amputací nohy život nekončí, říká plavkyně Věra Závorková

Amputací nohy život nekončí, říká plavkyně Věra Závorková

Ve 13 letech jí lékaři diagnostikovali nádor v koleni, následná léčba včetně chemoterapie ovšem nepomohla, a tak musela podstoupit amputaci. I přes to se Věrka nevzdává a vyhrává jednu medaili za druhou. Jejím snem je paralympiáda.

Pozitivní kniha

Inspirace z knihovny: Jak skutečně prožít život? Podnětná kniha pomůže změnit stereotyp

Inspirace z knihovny: Jak skutečně prožít život? Podnětná kniha pomůže změnit stereotyp

Den za dnem žijeme své životy, jak jsme zvyklí. Bohužel někdy musí přijít rána osudu, aby nás…