Protože den bude takový, jaký si ho uděláte.

Člověk musí chtít sám a pak je naše pomoc účinná, říká Anita Beganyová z RUBIKON Centra

Zdroj fotografií: Archiv RUBIKON Centra

Trestaní lidé se po propuštění z vězení potýkají s řadou problémů a hledání práce je jedním z nich. Pomocnou ruku jim v této situaci nabízí RUBIKON Centrum. Se svými klienty pracuje na mnoha úrovních a podporuje je nejen v hledání zaměstnání, ale i v návratu do společnosti. A tato činnost přináší ovoce. Nedávný výzkum totiž ukázal, že klienti centra mají výrazně nižší recidivu.

Vaše centrum pomáhá lidem s trestní minulostí znovu najít zaměstnání. Jakým problémům takoví lidé při hledání práce nebo návratu do ní čelí?

Lidé propuštění z vězení vykazují řadu znevýhodnění, která jim na svobodě brání začlenit se do sociálního a pracovního života. Důsledkem toho je návrat k opětovnému páchání trestné činnosti, v Česku se každý sedmý vězeň z deseti vrací zpět za mříže. V oblasti resocializace osob s trestní minulostí dominují tyto základní problémy: bydlení, zaměstnanost a zadluženost odsouzených.

Jakými způsoby s těmito obtížemi svým klientům pomáháte?

Služby RUBIKON Centra jsou postaveny tak, aby co nejvíce korespondovaly s reálnými potřebami klientů. Ti mohou zdarma čerpat komplexních služeb v oblasti finančního a pracovního poradenství, včetně zprostředkování zaměstnání. Obecně se ale dá říct, že jsou naše činnosti rozloženy do tří pilířů. Prvním je ovlivňování osob, které mají rozhodovací pravomoc, kdy například připomínkujeme vládní návrhy a prosazujeme systémové změny. Druhým je samotná asistence lidem s trestní minulostí a třetím osvěta.

Jednou z aktivit v rámci vaší pomoci klientům jsou tzv. pohovory nanečisto. Jak fungují?

Jde o simulované pracovní pohovory kandidátů s reálnými zaměstnavateli. Mají formát „rychloseznamky“ a cílem je připravit uchazeče na skutečná výběrová řízení. Řada klientů má mnoho zajímavých pracovních zkušeností či kvalifikaci, často ale postrádají dovednost sebeprezentace či odvahu hovořit o své trestní minulosti. Díky této akci dostanou zaměstnavatelé možnost poznat tváří v tvář naše klienty a poskytnout jim cennou zpětnou vazbu. Ačkoli účelem není kandidáty zaměstnat, nejednou některý z nich během tréninkového pohovoru zaměstnavatele zaujal natolik, že dostal skutečnou nabídku práce. Dosud jsme uspořádali 20 pohovorů nanečisto, kterých se zúčastnilo 124 kandidátů a 50 z nich díky tomu nalezlo práci.

Některé bývalé vězně zaměstnáváte v centru také vy sami.

Ano, pětinu zaměstnanců RUBIKON Centra tvoří lidé s trestní minulostí pracující na různých pozicích. Nejčastěji jde o provozní asistenty anebo tréninková místa. Od roku 2012 už jsme zaměstnali 74 bývalých vězňů. Pro centrum jsou nejenom skvělými zaměstnanci a kolegy, ale především experty, se kterými můžeme vytvářet programy šité na míru našim klientům. Oni sami si totiž museli projít obdobnou cestou překonávání bariér ve společnosti.  V roce 2016 jsme také založili sociální firmu Rubikon Centrum Servis, s. r. o. s cílem rozšířit možnosti integrace, tréninkových míst a zaměstnávání. V úklidových službách firmy jsme zaměstnali přes 10 klientů, v šicí dílně ve Věznici Vinařice zaměstnáváme 40 vězňů. Zahajujeme také systémovější spolupráci mezi věznicemi, pracovními agenturami a zaměstnavateli s cílem vytipovat nejefektivnější model náboru zaměstnanců-vězňů ještě před výstupem z výkonu trestu.

Máte zpětnou vazbu, jak se vám vaše činnost daří?

Efektivitu našich aktivit sledujeme zejména prostřednictvím měřitelných ukazatelů. Díky nim víme, že jsme od roku 2012 zaměstnali prostřednictvím našeho centra 700 osob, přičemž 80 procent jich setrvá v zaměstnání i po třech měsících, 69 procent po půl roce. Podle letošního výzkumu také naše klíčová aktivita – podpora při získání a udržení si zaměstnání – významně přispěla ke snížení recidivy. Zatímco v Česku plošně tvoří 70 procent, u vzorku našich klientů to bylo pouze kolem 11, 4 procent. Zpětnou vazbu získáváme i přímo od našich klientů. Leckdy nám říkají nebo píšou, že díky našemu centru nejen chodí do práce, ale taky znovu začínají žít normální život. Ke změně každopádně nelze nikoho dorvat, člověk musí chtít sám a pak je naše pomoc účinná.

Po návratu z vězení řeší lidé jistě více problémů než jen novou práci. S čím dalším jim můžete pomoct?

Přibližně 90-95 procent našich klientů se ocitá v tíživé finanční situaci, proto je důležitou součástí našich podpůrných aktivit také dluhové poradenství. To nabízíme klientům nejen na svobodě, ale i ve vězení. Prvním důležitým krokem je vůbec zmapovat dluhy. Klienty je potom nezbytné kontinuálně motivovat a vést k odpovědnému řešení dluhů, namísto zametání problémů pod koberec. Máme stoprocentní úspěšnost v podání návrhů na oddlužení, všechny byly zatím vždy schváleny.

Na podzim jste zveřejnili kampaň „Nesedím, pracuji“, která zachycovala bývalé vězně, kteří jsou nyní zpátky v pracovním procesu. Cílem bylo ukázat, že minulost je pouze minulost, nikoliv stigma. Vnímáte v poslední době nějaký posun ve vnímání společnosti směrem k bývalým trestancům?

Svým způsobem se změnila situace na trhu práce, zaměstnavatelé jsou v současné době ochotni zmírnit či přehodnotit své požadavky na čistý trestní rejstřík. Změna uvažování a tím pádem větší otevřenost náborů i lidem se záznamem v rejstříku trestů však nastala spíše v důsledku krizového nedostatku pracovní síly než v důsledku změny vnímání společnosti směrem k bývalým trestancům. Osvěta veřejnosti je potřebná, sem tam přinese nějaké ovoce, každopádně je to opravdu běh na dlouhou trať.

Letos jste v Praze otevřeli komunitní centrum a zahradu. Jak to souvisí s vašimi dalšími aktivitami?

V první řadě jsme se rozhodli oživit chátrající objekt a zahradu a vybudovat prospěšné místo pro veřejnost, hlavně pro místní obyvatele. Vedle toho jsme od začátku věděli, že tuto snahu chceme propojit s hlavní činností centra. Komunitní centrum a zahradu Kotlaska navštěvují naši klienti, kteří se chtějí vrátit do běžného života po výkonu trestu, docházejí sem na poradenství, skupinové aktivity a v současné době zde provozujeme tři tréninková místa, na nichž naši klienti pracují a mají tak možnost dělat něco užitečného pro místní komunitu. Klientům nabízíme účast na volnočasových aktivitách v centru jako všem ostatním návštěvníkům a tím dostávají šanci získat nové sociální kontakty a novou náplň volného času. Současně také prostor Kotlasky slouží jako místo překonávání bariér a předsudků ze strany veřejnosti směrem k lidem s trestní minulostí.

MEDAILONEK:

RUBIKON Centrum bylo založeno v roce 1994 jako dobrovolnická iniciativa studentů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Nezisková organizace podporuje lidi s trestní minulostí na jejich cestě zpátky do společnosti – v získání a udržení práce, v řešení dluhů a v odpovědnosti vůči sobě, rodině i okolí. V minulosti se také například podílela na vzniku zákona o probační a mediační službě. Centrum nabízí širokou škálu aktivit a projektů, v rámci kterých dle svého motta lidem „pomáhá překročit minulost“. Anita Beganyová v organizaci pracuje jako ředitelka PR.

Související články

Společnost

V Praze na Vltavské přibyly u metra nové cyklostojany

Společnost

Diabetikům by mohla pomoci operace tenkého střeva

Inspirace

Ke kampani Dost bylo plastu se přidalo dalších pět firem

Inspirace

Českem se valí eko vlna. Kavárny spouští systém zálohovaných kelímků

Zaručeně zlepší den

Nizozemský supermarket zavádí pomalé pokladny. Chce tak předcházet samotě seniorů

Inspirace z knihovny: Uzavřete se sebou čtyři dohody, které vám změní život

Degustační soutěž České pivo zná své vítěze. Kralovaly jí tři moravské pivovary

Česká zmrzlina slaví mezinárodní úspěch. V evropské soutěži obsadila druhé místo

Inspirativní rozhovor

Důležité je srdce a dobrá parta, říká branišovický starosta Marek Sovka

Důležité je srdce a dobrá parta, říká branišovický starosta Marek Sovka

Přečtěte si rozhovor s Markem Sovkou, který patří k nejmladším starostům v republice.

Pozitivní kniha

Inspirace z knihovny: Vydejte se na duševní retreat. Kniha herečky Vlastiny Kounické Svátkové vás provede

Inspirace z knihovny: Vydejte se na duševní retreat. Kniha herečky Vlastiny Kounické Svátkové vás provede

Lidé jsou křehcí jako sníh a každý z nás potřebuje občas místo pro sebe. To se ve své prvotině…