Četba dobré literatury aktivuje mozek

Ilustrační fotografie. Zdroj: Dollar Photo Club

Italský deník Corriere della Sera nedávno zveřejnil výzkum amerických a kanadských vědců, jenž popisoval příznivé účinky čtení na aktivaci mozku. Z výsledků funkční magnetické rezonance u několika dobrovolníků vyplynulo, že čtení aktivuje neuronové sítě lišící se podle emotivního a vizuálně prostorového zaměření. Zajímavá a dobrá kniha je tedy masáží pro mozek a prospívá k rozvoji empatie i myšlení.

Podle toho, co člověk čte, se v mozku aktivují různé oblasti. Například kniha, která popisuje jiné lidi a jejich myšlenky, aktivuje střední prefrontální mozkovou kůru. Naopak knížky s fyzikálním obsahem aktivují spánkový lalok. Pozitivní vliv čtení knih se projevuje především tím, že se u člověka zvýší empatie, tedy schopnost lépe chápat sociální vazby a vcítit se do myšlenek a pocitů druhých lidí.

„Prefrontální mozková kůra je tou částí mozku, která se během evoluce vyvinula u člověka více než u jiných živočichů. Není tedy nijak překvapivé, že je místem vyšších poznávacích funkcí, jako je schopnost abstraktního myšlení, schopnost uvažovat směrem do budoucnosti, tázat se na příčiny dění, schopnosti rozhodovat a rozlišovat zlo od dobra. Spánkový lalok obsahuje struktury důležité pro paměť a pro vnímání a zpracovávání emotivního obsahu stimulu,“ řekl pro italský deník psychiatr Pietro Pietrini.

Výsledky zmiňovaného výzkumu potvrzuje i několik dalších. Například jedna ze studií na stránkách Journal of Gerontology potvrdila, že lidé, kteří každý den čtou, žijí déle než ti, kteří tak nečiní. Navíc Corriere della Sera přidává další příklad, tentokrát výzkum indexu štěstí. V něm Annachiara Sacchiová zjistila, že lidé, kteří mají rádi literaturu a často čtou, prožívají pozitivní emoce mnohem častěji, než ti, jež knihy do svých životů nezařazují.

Zdroj: ČTK

Autor článku

Barbora Jahodová