Český entomolog objevil nové druhy mravenců a dalšího hmyzu

Zdroj fotografií: bc.cas.cz

O přírodě toho víme mnoho, ale stále nás má čím překvapit. Jedním z těch příjemných překvapení byl i objev několika nových druhů hmyzu, který se v Tichomoří podařil týmu vedenému českým vědcem.

Z tříměsíční expedice na dosud neprobádaném ostrově Bougainville v Tichém oceánu se Milan Janda z Entomologického ústavu Biologického centra Akademie věd ČR vrátil s unikátním objevem. Spolu s dalšími kolegy z výzkumné organizace v Nové Guinei objevili a zdokumentovali několik nových druhů mravenců a dalšího hmyzu. Expedice proběhla pod záštitou společnosti National Geographic.

„Podařilo se nám proniknout do izolovaných horských oblastí s panenskými pralesy, což vyžadovalo několikadenní pochody přes prudké hřebeny a hluboká údolí,“ popisuje ztížené podmínky entomolog Milan Janda. Vynaložené úsilí se však vyplatilo! Vzorky hmyzu získané během expedice vytvoří první ucelený soubor, který bude k dispozici pro systematické studium biodiverzity bezobratlých z tohoto ostrova. Genetická data rovněž poslouží k zodpovězení obecnějších otázek o evoluci a ekologii hmyzu na ostrovech. Vědci také doufají, že se jim podaří upozornit na důležitost ochrany biodiverzity v této unikátní oblasti.

Zdroj: bc.cas.cz

Autor článku

Adéla Svobodová