Češi se lépe starají o stromy. Do údržby investují stamiliony

Zdroj fotografie: Tereza Holá, společnost SAFE TREES

Zástupci obcí a jiných organizací investují nemalé peníze do evidování a zjišťování stavu mimolesní zeleně. Věnují je i na následnou péči o stromy. Dle aktuálních čísel společnosti SAFE TREES potřebuje nějaké pěstební opatření 531 500 evidovaných stromů. Na péči o strom je do roku 2020 vyhrazena částka 8 miliard korun v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Obce si mohou objednat analýzu místních dřevin. „Odborníci každý jednotlivý strom podrobně posoudí a následně ho zařadí do jedné z kategorií na základě jeho stavu a stability. I strom, který vypadá na pohled zdravě, může být silně poškozený a ohrožovat okolí. Povinností řádného hospodáře je pak strom odstranit,“ uvedl odborník na péči o stromy Jaroslav Kolařík. Větší množství je těch stromů, které vyžadují nějaký druh pěstebního zásahu. Jde především o jejich řez či metody stabilizace. U výjimečně cenných stromů se nasazuje i moderní přístrojová diagnostika.

Nejčastější problém stromů v České republice je, že byly ponechány bez výchovného řezu. Kvůli různým vadám z nedostatečného ošetření v mladém věku dřeviny pak musí být pokácen i dospělý strom. Celková částka za odborné ošetření stromů si vyžádá přes 2 miliardy korun. Největší částku podle společnosti SAFE TREES je zapotřebí investovat do péče o stromy v Moravskoslezském kraji.

Autor článku

Zuzana Tomášková