Brněnští studenti se díky praxím mohou lépe uplatnit na trhu práce

Zdroj fotografie: muni.cz

Brněnští studenti zvýší svou uplatnitelnost na trhu práce prostřednictvím stáží. Podpoří je Masarykova univerzita i Jihomoravský kraj. Představitelé těchto institucí nově podepsali memorandum za účelem rozvoje praxí pro studenty. Posílí tím také transfer technologií a popularizaci vědy.

„Nové memorandum reaguje na aktuální potřeby v oblastech školství, zdravotnictví a inovací v našem regionu. Mimo jiné se nabízí hledání a zpracování společných témat bakalářských, magisterských a doktorských prací s praktickým využitím pro rozvoj jižní Moravy, jako je například boj proti následkům sucha nebo odborná zaměření v oblasti zdravotnictví,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.

Podpora stáží se bude týkat zejména studentů lékařských i nelékařských oborů, kteří nově mohou nabýt zkušenosti v krajských zdravotnických zařízeních. Rozvíjení praxe se bude týkat rovněž studentů na oborech učitelství, sociální práce a veřejné správy. Spolupráce se zaměří i na činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí zejména ve vztahu ke školám.

Autor článku

Zuzana Tomášková