Protože den bude takový, jaký si ho uděláte.

16 faktů, které vám pomohou zachovat si dobrou náladu

5 minut radosti
Zdroj fotografií: Canva

Zdá se vám, že se situace ve světě neustále zhoršuje, a tak máte tendenci propadat beznaději? Připomeňte si některé ze zásadních pokroků a zlepšení, ke kterým došlo v uplynulých desetiletích.

1. Větší svoboda

Počet zemí s legální nebo státem praktikovanou nucenou prací klesl ze 193 v roce 1800 na pouhé tři země v roce 2017. 190 zemí má základní lidská práva konečně na vyšší úrovni! Mezi zeměmi, jejichž vláda na tuto situaci reaguje nejlépe, vyniká například Spojené království, Nizozemí či Spojené státy.

2. Čistší příroda a oceány

Množství ropy unikající z tankerových lodí kleslo z 636 tun v roce 1980 na šest tun v roce 2016. V loňském roce pak byl zaznamenán doposud nejnižší počet úniků – pouhé tři.

3. Solární energie

Průměrná cena solárních panelů (FV modulů) klesla z 66 dolarů v roce 1976 na pouhých 0,6 dolaru v roce 2016. V České republice je navíc tato forma výroby energie z obnovitelných zdrojů podporována státem prostřednictví dotací.

4. Zdravější populace a lepší léčba

Počet nově nakažených virem HIV na milion lidí klesl z 549 v roce 1996 na 241 v roce 2016. Lékařům se navíc nedávno podařilo vyléčit už druhého pacienta s HIV.

5. Více zachráněných dětí

Podíl dětí umírajících do věku pěti let klesl ze 44 procent v roce 1800 na čtyři procenta v roce 2016. Co se týká situace u nás, Česká republika patří do desítky států světa s nejnižší dětskou úmrtností.

6. Země žijící v míru

Počet úmrtí v boji na 100 tisíc lidí klesl z 201 lidí v roce 1942 na 1 člověka v roce 2016. Tento údaj jde ruku v ruce s klesajícím počtem ozbrojených konfliktů.

7. Změna zákona a vězeňství

Počet zemí umožňujících trest smrti klesl ze 193 v roce 1863 na 89 států v roce 2016. Z evropských zemí jej nyní praktikuje pouze Bělorusko.

8. Životní prostředí

Počet zemí povolujících olovnatý benzín klesl ze 193 v roce 1986 na tři státy v roce 2017. Jedná se o Alžírsko, Jemen a Irák.

9. Bezpečnější létání

Počet úmrtí při leteckých nehodách na 10 miliard přepravních mil (pětiletý průměr) klesl z 2100 úmrtí v letech 1929 až 1933 na jedno v letech 2012 až 2016. Letecká doprava je tak podle statistik nejbezpečnějším způsobem přepravy na světě.

10. Dětská práva

Podíl dětí ve věku pěti až 14 let, které pracují na plný úvazek v nevyhovujících podmínkách, klesl z 28 procent v roce 1950 na 10 procent v roce 2012. Úmluvu o právech dítěte, která byla přijata Valným shromážděním OSN v roce 1989, ratifikovaly všechny státy světa s výjimkou USA, a stala se tak nejrozšířenější smlouvou deklarující lidská práva v celé historii.

11. Bezpečnější příroda

Desetiletý průměr obětí přírodních katastrof za rok se snížil z 971 tisíc v letech 1930 až 1940 na 72 tisíc obětí v letech 2010 až 2016. Pomocí vědy a výzkum se na ně zároveň snažíme být lépe připraveni.

12. Svět bez jaderných zbraní

Počet jaderných hlavic v tisících kusů klesl ze 64 v roce 1986 na 15 v roce 2017. Mezi země, které se v minulosti vlastnictví jaderných zbraní dobrovolně vzdaly, patří Ukrajina, Bělorusko a Kazachstán.

13. Méně nemocí

Počet zemí s případy pravých neštovic klesl ze 148 v roce 1850 na nula případů v roce 1979. Tento stav trvá dodnes, v současné době tak již není potřeba provádět vakcinaci.

14. Čistší vzduch

Emise částic oxidu siřičitého (SO2) v kilogramech na osobu klesly z 38 kilogramů v roce 1970 na 14 v roce 2010. V České republice došlo v důsledku instalací odsiřovacích zařízení mezi lety 1990 až 2006 k poklesu emisí SO2 téměř o 90 procent.

15. Menší ozonová díra

Látky způsobující úbytek ozonu v tisících tun klesly z hodnoty 1663 v roce 1970 na 22 v roce 2016. Podle Wikipedie pak byla v roce 2019 ozonová díra nejmenší od roku 1982.

16. Dostatek jídla

Podíl osob s podvýživou klesl z 28 procent v roce 1970 na 11 procent v roce 2015. Cílem OSN je do roku 2030 všechny formy hladu a podvýživy vymýtit.

Informace jsme čerpali z knihy Hanse Roslinga Faktomluva – Deset důvodů, proč se mýlíme v pohledu na svět – a proč jsou věci lepší, než vypadají. Její audioverzi najdete na audioteka.cz.

Související články

Zaručeně zlepší den

Brněnští vědci chtějí bojovat proti plevelům pomocí umělé inteligence

Česku se navýšil počet evropských patentů, za minulý rok šlo o více než 240 přihlášek

Zlepšete své vůdčí schopností: Odkryjte potenciál strategického řízení

Procento žen v politice se stále zvyšuje, v Česku ale zatím podíl vyvážený není

Inspirativní rozhovor

České myšlení se mění, lidé řeší udržitelnost – a to je dobře, říká Cyril Klepek z digitálního odpadového tržitě Cyrkl

České myšlení se mění, lidé řeší udržitelnost – a to je dobře, říká Cyril Klepek z digitálního odpadového tržitě Cyrkl

Digitální odpadové tržiště pomohlo prodat střešní krytinu, celý most nebo 50 tun pomerančových slupek. Pokud tento projekt ještě neznáte, přečtěte si o něm rozhovor přímo se zakladatelem.

Pozitivní kniha

Inspirace z knihovny: Poetický příběh o pouti jednoho hlemýždě vykouzlí úsměv na tváři nejen dětem

Inspirace z knihovny: Poetický příběh o pouti jednoho hlemýždě vykouzlí úsměv na tváři nejen dětem

Putovat světem a životem doslova hlemýždím tempem nemusí být nutně na škodu. Zvolnit v dnešní…