Protože den bude takový, jaký si ho uděláte.

Zdravotní klauni loni překonali rekord – zvládli více než 4 600 návštěv

Foto: Zdravotní klaun

Zdravotním klaunům se v roce 2022 podařilo uskutečnit 4 617 klauniád, což je nejvyšší číslo od založení organizace. Takového výsledu dosáhli i díky osmi novým klaunům, které organizace přijala. Klauni navštěvovali děti a dospělé v průběhu celého roku v nemocnicích, na specializovaných ambulancích nebo na odděleních následné intenzivní péče.

Pravidelných návštěv dětí se uskutečnilo 3 659, a to v 63 nemocnicích po celé České republice, mimo jiné i ve Fakultní nemocnici Olomouc či Nemocnici Znojmo. Klauni doprovázeli děti na operační sály a pro vážně nemocné děti uspořádali 145 individuálních návštěv. Prošli školením muzikoterapie a rozveselovali tak děti na jednotce následné intenzivní péče pro děti v hořovické nemocnici.

Radost z hudby měly i děti z kapely Kutálka. Základ kapely tvoří tři vyškolení zdravotní klauni, kteří navštěvují děti s mentálním či kombinovaným postižením a dokážou rozezpívat i děti, u kterých to nikdo nečekal. Klauni s Přezůvkami navštěvovali děti i doma. Radost a smích tak předali celé rodině.

Ve FN Brno a FN Motol rozveselovali klauni děti na pohotovosti. „Dnes večer jsme na chirurgické pohotovosti Dětské nemocnice v Brně potkali zdravotní klaunku Oldřišku Vykydalovou. Děkujeme jí za množství pozitivní energie v dnešním náročném dni. Byla to opravdová pomoc nejen pro malého, ale hlavně pro nás. Jsem dojatá a neskutečně vděčná za práci, kterou vy, klauni, děláte,“ říká maminka Silvia.

Klauni rozveselovali děti i rodiče na pohotovosti. Foto: Zdravotní klauni

Přes tři sta dětí klauni doprovodili na operační sály v rámci programu NOS! (Na Operační Sál!) a odreagovali tak vystrašené děti i jejich rodiče do stresu a obav. V rámci tohoto programu provedla Fakultní nemocnice Motol ve spolupráci s Vídeňskou univerzitou odbornou studii. Utvořili dvě skupiny – jednu klaun provázel, druhou ne. Odborníci tak zjistili, že děti s klaunem vykazovaly během čekání i převozu na sál více kladných emocí, byly klidnější, měly lepší náladu a smály se i po odchodu klauna. Přítomnost klauna měla dobrý vliv i na rodiče pacientů – taktéž jim zlepšila náladu a tím pak pozitivně působila na i děti.

Zdravotní klauni rozveselovali i straší pacienty v domovech pro seniory. Foto: Zdravotní klauni

Nechyběly ani klauniády pro starší pacienty v domovech pro seniory či v hospicích. Těch se dohromady uskutečnilo 329. „Zdánlivě paradoxní spolupráce – hospic a klauni? Závěr života a veselí? Před lety začala úžasná spolupráce, která trvá dodnes, a my doufáme, že bude trvat i nadále. Zdravotní klauni nás pravidelně navštěvují a přivážejí k nám veselou náladu, radost a rozptýlení. Jejich návštěva vždy rozzáří světýlka v očích našich klientů, jejich rodin i zaměstnanců hospice. Na míru ušitý humor přináší povzbuzení všem, které v hospici potkají,“ říká Eva Rosová, vedoucí sociálních služeb z Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech na Benešovsku.

Zdravotní klaun je dobročinná organizace založená v roce 2001 vizionářem Garym Alvenem Edwardsem. Tuto myšlenku si Edwards přinesl z USA, a když se v Česku oženil, rozhodl se nápad uskutečnit. V současnosti v České republice působí 93 profesionálních zdravotních klaunů, kteří rozdávají radost a smích svému okolí. Všichni zdravotní klauni absolvovali mnohá školení a sami pravidelně ukazují nové metody přístupu k pacientům zdravotnickému personálu.

Autorský článek Karolíny Kawulokové s použtím informací ze serveru Zdravotní klaun

Související články

Zaručeně zlepší den

Čeští vědci potvrdili novou formu magnetismu

Google snímá z vesmíru úniky ropy a zemního plynu

V Portugalsku najdete nejlepší pláž světa

Nový test dokáže odhalit rakovinu prsu za pět sekund pomocí slin

Inspirativní rozhovor

České myšlení se mění, lidé řeší udržitelnost – a to je dobře, říká Cyril Klepek z digitálního odpadového tržitě Cyrkl

České myšlení se mění, lidé řeší udržitelnost – a to je dobře, říká Cyril Klepek z digitálního odpadového tržitě Cyrkl

Digitální odpadové tržiště pomohlo prodat střešní krytinu, celý most nebo 50 tun pomerančových slupek. Pokud tento projekt ještě neznáte, přečtěte si o něm rozhovor přímo se zakladatelem.

Pozitivní kniha

Inspirace z knihovny: Vzdát můžeš zítra. Richard Štěpánek ve své knize povzbuzuje k životu

Inspirace z knihovny: Vzdát můžeš zítra. Richard Štěpánek ve své knize povzbuzuje k životu

Vždycky je pro co žít. Touto větou by se dal shrnout obsah knihy Vzdát můžeš zítra, kterou napsal…