V Ostravě zahájili zavádění tiché a zelené tramvajové trati

Zdroj fotografie: ostrava.cz

Pilotní projekt v oblasti dopravy odstartoval tento měsíc v Ostravě. Město ve spolupráci s tamějším dopravním podnikem má za cíl odhlučnit nejvytíženější tramvajovou trať na frýdlantských mostech. Navíc ji oživí zelení.

Do stávající koleje trati byla aplikována nová česká technologie, která tlumí hluk a vibrace z kolejových vozidel. Mezi kolejnice byly umístěny absorbéry, které jsou navíc vyrobeny z recyklovaných materiálů z automobilového průmyslu. Touto cestou se tak využívá dosud nezpracovávaný průmyslový odpad.

Díky vlastnostem použitého materiálu lze povrch absorbérů obsadit živou vegetací nebo umělým trávníkem. V obou případech budou zachovány velmi dobré absorpční vlastnosti, které umožní odpařování vody. To povede ke snížení prašnosti i přehřívání ulic a celkovému zlepšení městského klimatu.

Autor článku

Kristýna Motlová