Tři státy podepsaly úmluvu na ochranu tropických mokřad

Zdroj fotografie: wwf.org.br

Brazílie, Bolívie a Paraguay podepsaly významnou úmluvu o ochraně, integraci a udržitelnosti rozvoje území zvané Pantanal. Toto území čítá 42 milionů akrů mokřad, na kterých se nachází 4 700 druhů rostlin a zvířat.

Úmluva uvádí, že všechny tři země budou v příštích dekádách sdílet zodpovědnost týkající se ochrany a udržování zdravého rozvoje území Pantanal. K dohodě země přistoupily i z toho důvodu, že obyvatelé Bolívie, Brazílie a Paraguaye zde získávají cenné zdroje pro svůj každodenní život. Přibližně 10 milionů lidí je závislých na ekosystémech tohoto území.

„Podepsáním úmluvy Brazílie, Bolívie a Paraguay uznávají svou sdílenou zodpovědnost za udržováních těchto klíčových zdrojů,” uvádí organizace World Wildflife Fund, která podporovala vznik úmluvy. „Společně dokáží zajistit, že rozvoj těchto krásných mokřad bude v souladu s potřebami lidí i prostředí.”

Zdroj: goodnewsnetwork.org

Autor článku

Zuzana Tomášková