Společensky odpovědných firem stále přibývá

Veřejný zájem o odpovědné podnikání roste. Pro rok 2014 se do národní soutěže TOP odpovědná firma přihlásilo rekordních 101 společností. Vítězem v kategorii velkých firem se stala společnost IBM Česká republika, mezi malými firmami zvítězila strojírenská společnost ZLKL z Olomouckého kraje.

Tuzemská pobočka IBM získala ocenění za inovaci a strategický koncept pracovního začleňování znevýhodněných skupin obyvatel. Mezi malými firmami nejvíce zaujala svým komplexním odpovědným řízením společnosti a firemní kulturou strojírenská ZLKL. Rodinný podnik z Loštic provozuje firemní školku, vyvíjí auto pro handicapované a vstřícně přistupuje k potřebám svých zaměstnanců. Mezi top 3 nejlepší velké firmy se dále probojovaly firmy Microsoft a ČEZ. Odpovědným lídrem byla ve veřejném hlasování zvolena Martina Grygar Březinová, generální ředitelka Sodexo Benefity.

Podle porotců soutěže TOP Odpovědná firma se za poslední dva roky strategický přístup top 50 velkých firem zlepšil o 20 procent. Společensky odpovědné podnikání má význam i pro firmy samotné, přispívá k jejich dobrému jménu, pomáhá zvýšit jejich atraktivitu coby zaměstnavatele, slouží k budování důvěry se zákazníky a v neposlední řadě pomáhá firmě udržovat dobré vztahy s dodavateli i dalšími zainteresovanými stranami.

Společensky odpovědné podnikání je zjednodušeně řečeno takové, které stojí na pilíři udržitelnosti a odpovědnosti. Podnikatelská činnost není motivována výhradně ziskem, sleduje i jiné perspektivnější cíle. Jedná se o odpovědný přístup ke společnosti jako celku, stejně jako k místní komunitě, životnímu prostředí nebo lidským zdrojům. Dodavatelé i klienti jsou stejně důležití, tento druh podnikání bere ohledy na všechny části výrobního i obchodního řetězce.

 

Irena Poláková, Michaela Gáliková

Autor článku

Michaela Hýžová