Senioři obohacují a kultivují Wikipedii

Projekt Senioři píšou Wikipedii, jehož iniciátorem je profesor Jan Sokol, mění obsah této největší internetové encyklopedie. Cílem projektu, který byl zahájen v roce 2013, je využít znalosti a celoživotní zkušenosti seniorů a doplnit tak tuto encyklopedii 21. století o vyváženější informace. Senioři na Wikipedii obsah doplňují, opravují, ale i tvoří.

Zakladatelem projektu je dlouholetý wikipedista a profesor na Fakultě humanitních studií v Praze Jan Sokol. U zrodu projektu byla myšlenka zpřístupnit obsah Wikipedie i starším generacím a umožnit jim předat jejich celoživotní znalosti a zkušenosti ostatním věkovým skupinám, především generaci nejmladší.

Wikipedistou se může samozřejmě stát kdokoli bez ohledu na tento projekt, obsah Wikipedie je komunitně založený. Myšlenka projektu Senioři píšou Wikipedii však nabízí určitou metodickou a technickou podporu pro ty seniory, kteří se necítí příliš jistí v oblasti práce s počítačem, případně jsou v tomto směru úplnými začátečníky.

Encyklopedisté Wikipedii doplňují, opravují, ale také vytvářejí zcela nový obsah. Jak podotýká zakladatel projektu profesor Sokol, velká část práce se týká i oprav stylistiky a formulačních nepřesností. Podle slov organizátorů nejsou rozhodující počítačové dovednosti, ale zejména nadšení a chuť sdílet znalosti a zkušenosti s ostatními.

 

FOTO: Jan Sokol, přednáška pro seniory, zdroj: wikipedia, Jan Bartoš

Irena Poláková

Autor článku