Rok od roku se dožíváme vyššího věku

Podle dat Českého statistického úřadu sice naše populace stárne, ale zároveň se zvyšuje šance na dožití se vyššího věku. Loňský šedesátník měl naději dožít se 79,2 roku, u žen tomu bylo 83,3 let.

Že populace stárne, není žádné překvapení. Celkem žije v České republice 1,83 milionu lidí starších 65 let, okolo roku 2050 se předpokládá dokonce 30 procent populace. Vyššího věku se dlouhodobě dožívají ženy než muži. Zatímco v revolučním roce 1989 byla naděje na dožití 74,9 roku u šedesátiletých mužů, u stejně starých žen to bylo 79,2 let. Za uplynulých 25 let se naděje na dožití prodloužila u mužů o 4,3 roku a u žen o 4,1 roku.

Stárnutí populace a vyšší naděje na dožití mění v evropských zemích pohled na stáří. Senioři jsou déle aktivnější a o své zdraví pečují. Podle odborníků žijeme déle nejen díky vyšší úrovni medicíny, ale i díky změně životního stylu, postoji k vlastnímu zdraví, kvalitnějším potravinám a čistějšímu životnímu prostředí.

Irena Poláková

Autor článku

Michaela Gáliková