Protože den bude takový, jaký si ho uděláte.

Radostná zpráva z vodního světa. Na Hejnickém potoce žijí kriticky ohrožené mihule potoční

Zdroj fotografie: Sturisoma, Wikimedia Commons

Výskyt jednoho z nejvzácnějších vodních obratlovců se výzkumníkům podařilo prokázat na Hejnickém potoce v kraji Vysočina. Kriticky ohrožené mihule potoční byly zaznamenány ve dvou úsecích toku v počtu 4 a 7. Údaje o výskytu druhu jsou přitom staré přes 40 let.

Mihule potoční je takzvaný bioindikační druh čistoty vody. Obývá čisté horské a podhorské toky s vysokým obsahem kyslíku, zásadní pro kladení jiker jsou pak bahnitopísčité náplavy v korytech řek. Její výskyt je proto ohrožen nevhodnými úpravami vodních toků, jako je těžba jemných náplavů, zpevňování koryt či zahlubování dna řek a potoků.

Zdroj: Bloch, Marcus Elieser, Wikimedia Commons

Kromě individuální ochrany mihule potoční je nutné zabezpečit komplexní ochranu lokalit a úseků toků, ve kterých se vyskytuje. Komplexnost spočívá nejen v omezení zásahů do vodních toků pouze v nezbytných případech, ale i řešení znečišťování vody v celém povodí,“ uvedla Martina Kratochvílová z odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Související články

Zaručeně zlepší den

FOTO: Podívejte se na nejkrásnější fotky české přírody. Soutěž vyhrál snímek kosa

Stud i oblečení stranou! Nazí senioři boří tabu o sexu ve vyšším věku

Naplňuje mě, když svůj čas můžu smysluplně využít, říká vozíčkářka Petra Černá, která pomáhá opuštěným kočičkám

V Moravském krasu čekalo jeskyňáře překvapení. K jedinečnému objevu se prokopávali dva roky

Pozitivní kniha

Inspirace z knihovny: Svět je stále lepším místem. A to je Fakt(omluva)

Inspirace z knihovny: Svět je stále lepším místem. A to je Fakt(omluva)

Jde to s námi z kopce. Situace ve světě se horší, množství násilných činů narůstá. Také…