Psychobudka simulující svět schizofreniků putuje po Česku

Zdroj fotografie: upol.cz

Jak vidí svět schizofrenici a co prožívají během ataky své nemoci? Příležitost to pochopit a zažít na vlastní kůži mají zájemci díky tzv. Psychobudce. Jde o projekt Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, který kočuje po českých městech.

„Schizofrenici vnímají vše jako zdraví lidé, informace však nedokážou protřídit do smysluplného celku, do toho navíc přicházejí halucinace a bludy. Oproti viditelným onemocněním je duševní nemoc skrytá, a proto mnohem hůře pochopitelná. A právě předsudky vycházející z neznalosti a často i nezájmu ji brání pochopit,“ vysvětluje Eva Klimentová z Univerzity Palackého v Olomouci, kde se Psychobudka nacházela dosud naposledy.

Speciální budka funguje na principu simulátoru. Zážitek lidem v temné komoře zprostředkovává jen obrazovka a sluchátka. Díky tomu si mohou vyzkoušet, čím si dlouhodobě proházejí lidé trpící právě schizofrenií.

Autor článku