Praha ocenila sociální pracovníky za jejich Srdce na dlani

Zdroj fotografie: Pixabay

Výjimeční svým zájmem, přístupem, empatií a ochotou. Takoví jsou ocenění jedenáctého ročníku ankety Srdce na dlani – dvacet čtyři žen a tři muži. Všichni pomáhající klientům v sociálních zařízeních hlavního města Česka.

„V dnešní uspěchané době, kdy se většinou lidé starají jen o sebe, je pomoc druhým lidem stále větší vzácností,“ vyzdvihl radní Daniel Hodek. Hlavním cílem ankety je proto poděkovat a morálně ocenit obětavou práci lidí v sociálních službách, například v domovech pro seniory nebo domovech se zvláštním režimem.

„O prestiži ocenění svědčí i fakt, že vítěze za jednotlivá zařízení určovali v anketě samotní klienti. Svým rozhodnutím tak vyzdvihli práci právě těch, kteří jim den co den podávají pomocnou ruku nebo je v pravou chvíli potěší úsměvem či vlídným slovem. Za tuto obětavou práci si právem zaslouží ten největší obdiv a respekt nás všech,“ doplnil Hodek.

Autor článku