Počet dobrovolníků neustále roste, zvládnou také více práce

Zdroj fotografie: Pixabay

Neziskový sektor v České republice zaznamenává meziroční nárůst. Přibývá neziskových organizací a čím dál více práce v nich zastávají dobrovolníci.

Meziroční nárůst počtu neziskových institucí o 3,5 procenta, který v roce 2016 zaznamenal Český statistický úřad, není jediným číslem se stoupající tendencí. Vzrostl také počet hodin odpracovaných dobrovolníky i hodnota dobrovolnické práce, která v roce 2016 činila 6,4 miliardy korun. To představuje meziroční nárůst o 7,5 procenta.

Nejvíce neziskových institucí působí v oblasti vzdělávání a výzkumu, rekreačních a sportovních služeb a také v sektoru sociální péče či kultury. Nadpoloviční část produkce neziskového sektoru si mohou připsat veřejné vysoké školy, které zaštiťují mnohé výzkumné a vzdělávací aktivity.

Autor článku